„Pomocna dłoń” w Szkole Podstawowej nr 28

Zakończył się program integracyjny „Pomocna Dłoń”, który realizowany był w naszej szkole w I półroczu. W programie uczestniczyli uczniowie klas 8, uczniowie gimnazjum, jak i najmłodsi uczniowie – pierwszoklasiści.

Głównym celem tego programu było sprawowanie opieki przez uczniów klas 8 i uczniów gimnazjum nad pierwszoklasistami szkoły podstawowej.

Starsi uczyli się odpowiedzialności a młodsi spędzali wspólnie czas ze starszym kolegą. Maluchy szybko się zaaklimatyzowały i naturalnie zachowywały się w obecności Starszego Kolegi, chętnie korzystały z pomocy.

Program cieszył się dużym powodzeniem. Starsi organizowali młodszym uczniom zabawy, spędzali wspólnie z nimi czas na przerwach.

Na zakończenie akcji odbyło się wspólne spotkanie, podczas którego nastąpiło podsumowanie wspólnych działań. Najmłodsi obdarowali swoich Opiekunów laurkami, a starsi przygotowali dla swoich podopiecznych drobne upominki.

To było spotkanie pełne radości, jak i wzruszeń.

Koordynatorzy programu Magdalena Bartoszyńska Renata Kaczmarek