ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO LEKCJI RELIGII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 

ODDZIAŁ „O”

Tak! Jezus mnie kocha” – red. E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek – wydawnictwo JEDNOŚĆ (podręcznik)

KLASY I

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

„Poznaję Boży świat” 
red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
wydawnictwo JEDNOŚĆ
podręcznik

KLASY II

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

„Odkrywam królestwo Boże”

Kraków, Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wydawnictwa WAM

podręcznik

KLASY III

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

 „Poznaję Jezusa”

wydawnictwo Jedność, Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

podręcznik + ćwiczenia

KLASY IV

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Zaproszeni przez Boga” Wyd. WAM Kraków
red. ks. Zbigniew Marek

KLASY V

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia  

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

 

red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wyd. JEDNOŚĆ

(podręcznik + ćwiczenia)

 KLASY VI

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” wyd. JEDNOŚĆ
red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak (podręcznik + ćwiczenia)

 KLASY VII

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia Szczęśliwi, którzy czynią dobro” Wyd. Jedność
ks. Władysław Kubik, E. Kondrak

 KLASY VIII 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Jestem z wami” Wyd. WAM Kraków

red. Władysław Kubik SJ