ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO LEKCJI RELIGII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 

ODDZIAŁ „O”

Tak! Jezus mnie kocha” – red. E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek – wydawnictwo JEDNOŚĆ (podręcznik)

KLASY I

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

„Poznaję Boży świat” 
red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
wydawnictwo JEDNOŚĆ
podręcznik

KLASY II

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

„Kochamy Pana Jezusa”

wydawnictwa WAM Kraków, Ks. W. Kubik

podręcznik + ćwiczenia

KLASY III

Przedmiot Podręcznik  i  autor
Religia

 

 „Przyjmujemy Pana Jezusa”

wydawnictwa WAM Kraków, Ks. W. Kubik

podręcznik + ćwiczenia

KLASY IV

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Zaproszeni przez Boga” Wyd. WAM Kraków
red. ks. Zbigniew Marek

KLASY V

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia  

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

 

red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wyd. JEDNOŚĆ

(podręcznik + ćwiczenia)

 KLASY VI

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Przemienieni przez Boga” Wyd. WAM Kraków
red. ks. Zbigniew Marek

 KLASY VII

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia  

„Szukam Was”

 

Wyd. WAM Kraków
ks. Władysław Kubik

 KLASY VIII 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Jestem z wami” Wyd. WAM Kraków
ks. Władysław Kubik