Informacje dla rodziców – powrót uczniów po izolacji

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 (wrzesień 2021r.)

Informacje dotyczące badań  rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, fizycznej uczniów po powrocie do szkoły po izolacji wywołanej pandemią COVID19.

W czerwcu 2021r.  przeprowadzone zostały badania ankietowe we wszystkich klasach naszej szkoły, miały one na celu poznanie problemów naszych uczniów w różnych sferach po powrocie do szkoły po nauce online.  Wyniki szczegółowe badań (analiza ilościowa i jakościowa) zostały przedstawione przez p. pedagog na zespole wychowawców.

WNIOSKI Z BADAŃ

  1. W obszarze sfery emocjonalnej dominującymi problemami naszych uczniów, to frustracja, smutek, przygnębienie.
  2. W sferze społecznej w kl. 1-3 dominujące problemy, to agresja (konflikty i kłótnie), natomiast w kl. 4-6 i 7-8 wskazano na problemy jak izolacja, również agresja oraz inne zaburzenia zachowania, takie jak lenistwo, nerwowość, większy krytycyzm.
  3. W sferze poznawczej w kl. 1-3 wskazano na problemy w nauce   i problemy z koncentracją na lekcjach, w kl. 3c ujawniono także utratę zainteresowań, w kl. 2a nie wskazano żadnych problemów w sferze poznawczej. Uczniowie kl. 4-6 i 7-8 mają problemy z koncentracją na zajęciach, problemy w nauce i utratę zainteresowań. Jedynie w kl. 6a nie wykazano żadnego problemu w tej sferze.
  4. Najczęstszą dolegliwością w sferze fizycznej, to bóle brzucha, głowy, zaburzenia snu oraz utrata sprawności fizycznej (kl.1-3 i 4-6), ponadto w kl. 2 i 3 wskazano na otyłość po pandemii, a w kl. 2a  ujawniono  zaburzenia snu. W kl. 7-8 największym problemem jest utrata sprawności fizycznej. Natomiast w kl. 6a i 7b nie wskazano problemów  w sferze fizycznej.

Wnioski  z  badań  posłużyły  ustaleniu  zakresu  modyfikacji  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego naszej szkoły i zaplanowaniu działania wychowawczych, profilaktycznych i wspierających kondycję psychiczną uczniów, m.in. będziemy w działaniach wychowawczych:

– kształtować przyjazny klimat szkoły, klasy,

– budować prawidłowe relacje rówieśnicze,

– reintegrować zespoły klasowe po powrocie uczniów z uczenia online.

W działaniach profilaktycznych zajmiemy się profilaktyką zakażeń COVID 19.

Ten rok obciążył psychicznie wszystkich, dlatego też bardzo liczymy na współpracę z rodzicami. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji działania wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:

– utrzymuj komunikację z dzieckiem,

– otwórz się na wspieranie, słuchanie, okazywanie czułości i rozmowę bez osądów,

– szukaj sposobów na utrzymywanie relacji rodzinnych,

– stwarzaj dobre okazje, by spędzać czas z całą rodziną,

– nie bagatelizuj obaw, nawet jeśli wydają ci się irracjonalne,

– podkreślaj jego/jej mocne strony,

– zachęcaj dziecko do pomagania innym,

– wspieraj utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami,

– regularnie weryfikuj zasady dotyczące spędzania czasu w Internecie,

– twórz plany pomagające radzić sobie ze zmianami,

– zachęcaj dziecko do nauki, skupiając się na konkretnym celu – mówienie mu, że ma coś robić bez podania powodu, zazwyczaj nie przynosi efektów,

– dawaj wybór i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, jednak czuwaj nad tym,

– pamiętaj o swoich zadaniach i obowiązkach, ale też bądź przy sobie i  swoich potrzebach. Ucz tego swoje dziecko. Odpuść rzeczy, które nie są kluczowe – w pracy i w domu.