TERMINARZ na rok szkolny 2020/2021

 

Data

 

Wydarzenie

1.09.2020 Rozpoczęcie roku szkolnego; ślubowanie uczniów klas pierwszych
16.09.2020

 

Zebrania z rodzicami

klasy II b, IV, V b – w szkole

pozostałe klasy on-line

do 30.09.2020 Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny
21.10.2020 Konsultacje on-line dla rodziców
25.11.2020 Zebrania on-line z rodzicami
23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
22.01.2021 Zakończenie I półrocza – oceny w dzienniku elektronicznym
3.02.2021 Zebrania on-line z rodzicami – omówienie wyników klasyfikacji
luty Drzwi Otwarte Szkoły (pod warunkiem zakończenia pandemii)
15-28.02.2021 Ferie zimowe
marzec Rekolekcje
24.03.2021 Konsultacje on-line z rodzicami
1-6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
19.05.2021 Konsultacje/zebrania on-line z rodzicami, informacja o postępach uczniów
25-27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty
1.06.2021 Święto Uczniów
czerwiec Wycieczki szkolne (pod warunkiem zakończenia pandemii)
14.06.2021 Zebrania on-line z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania
24-25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/21