XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Z CYKLU

„DZIECI W EUROPIE”       

„Prawa dziecka”

          Nauczyciele świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu serdecznie zapraszają do udziału w Międzyszkolnym konkursie z cyklu „Dzieci w Europie” pt. „Prawa dziecka”

Celem konkursu jest popularyzowanie i przybliżenie najmłodszym obywatelom Europy wiedzy na temat przysługujących im praw.

REGULAMIN

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Prace mogą być wykonywane na zajęciach szkolnych i świetlicowych.

 1. Forma prezentacji

Praca plastyczna w technikach: malarstwo na papierze, malarstwo na tkaninie/farby olejne, akwarele, pastele olejne i suche, plakat.

 1. Format pracy:

– A3 i większy.

Prace powinny być czytelnie opisane: imię, nazwisko uczestnika, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna – DRUKOWANYMI LITERAMI.

 1. Kryteria oceny:
 • Trafność, pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu,
 • Estetyka wykonania pracy,
 • Samodzielność,
 1. Kategorie wiekowe oceny prac:
 • Klasy 1-3,
 • Klasy 4-6,
 • Klasy 7-8
 1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15.11.2019 r.

Prace prosimy dostarczać na adres:

Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu Przy Skarpie 13  z dopiskiem „Prawa dziecka”

Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

W imieniu organizatorów

Beata Figas

Anna Lewandowska