PROJEKT PRZYRODNICZY O JEŻU

PROJEKT PRZYRODNICZY O JEŻU

Uczniowie klasy 2c z zaangażowaniem zrealizowali przyrodniczy projekt o jeżu. Podczas pracy zastosowali rutynę krytycznego myślenia: WIDZĘ, MYŚLĘ, ZASTANAWIAM SIĘ, która ułatwiła podjęcie próby znalezienia odpowiedzi na pytania:

  • jak wyglądają jeże występujące w Polsce?
  • jak i gdzie żyje jeż?
  • jaką rolę odgrywa jeż w ekosystemie?

Ponadto uczniowie kształtowali umiejętność wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji  w oparciu o dostępne im źródła.

Projekt zakończył się bogatymi refleksjami oraz prezentacją jeży, wykonanych z papierowych talerzyków.