Basen Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

 • GODZINY WSTĘPU NA BASEN
 • PN 16.00*, 17.00, 18.00, 19.00^#, 20.00
 • WT 16.00, 17.00!,18.00!, 19.00, 20.00
 • ŚR 16.00, 17.00, 18.00, 19.00^#, 20.00
 • CZ 16.00!, 17.00!, 18.00!, 19.00!, 20.00
 • PT 16.00, 17.00, 18.00,19.00, 20.00
 • & - wolne tylko 2 tory
 • ^ - wolne tylko 3 tory
 • ! - wolne tylko 4 tory
 • * - godzina na legitymację szkolną dla uczniów SP28
 • # - godzina NA KARNETY dla pracowników SP28

Ceny biletów

 • NORMALNY (DOROŚLI) 8,00 ZŁ
 • ULGOWY (DZIECI, MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ,
  EMERYCI) 6,00 ZŁ
 • KARTA DUŻEJ RODZINY (DZIECI, DOROŚLI) 5,00 ZŁ
 • TORUŃSKA KARTA SENIORA
  (DOROŚLI PO 65 ROKU ŻYCIA) 5,00 ZŁ
 • TORUŃSKA KARTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 5,00 ZŁ

Informacja

Z dniem 10 stycznia 2022 ceny jednorazowych biletów wstępu na basen ulegają zmianie i wynosić będą odpowiednio:

 • Bilet normalny 8 zł (dorośli)
 • Bilet ulgowy 6 zł (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci)
 • Bilet 5 zł (dzieci, dorośli) z Kartą Dużej Rodziny
 • Bilet 5 zł (dorośli po 65 roku życia) z Toruńską Kartą Seniora

Wzrost cen spowodowany jest koniecznością ujęcia w cenie biletów wartości podatku VAT w związku z dostosowaniem Szkoły Podstawowej nr 28 do obowiązujących przepisów na mocy Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego).

Art. 3. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 4. Jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych oraz podniesieniem jakości świadczonych usług po modernizacji obiektu przeprowadzonej w okresie lipiec 2015-czerwiec 2016.