BASEN CZYNNY W DNIACH 30.01.2023 – 10.02.2023r.

 NA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:

 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400

 

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY:

Zbiorcza ocena jakości wody w basenie – luty 2022

ROK SZKOLNY 2022/23

Basen Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

 • GODZINY WSTĘPU NA BASEN
 • PN 15.00, 16,00, 17.00, 18.00, 19.00#, 20.00
 • WT 15.00, 16.00, 17.00^, 18.00^, 19.00, 20.00
 • ŚR 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00#, 20.00
 • CZ 15.00, 16.00, 17,00^, 18.00^, 19.00, 20.00
 • PT 15.00,16.00,17.00, 18.00,19.00, 20.00
 • ^ - wolne tylko 4 tory
 • # - godzina NA KARNETY dla pracowników SP 28, wolne tylko 3 tory

Ceny biletów

 • NORMALNY (DOROŚLI) 8,00 ZŁ
 • ULGOWY (DZIECI, MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ,
  EMERYCI) 6,00 ZŁ
 • KARTA DUŻEJ RODZINY (DZIECI, DOROŚLI) 5,00 ZŁ
 • TORUŃSKA KARTA SENIORA
  (DOROŚLI PO 65 ROKU ŻYCIA) 5,00 ZŁ
 • TORUŃSKA KARTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 5,00 ZŁ

Informacja

Z dniem 10 stycznia 2022 ceny jednorazowych biletów wstępu na basen ulegają zmianie i wynosić będą odpowiednio:

 • Bilet normalny 8 zł (dorośli)
 • Bilet ulgowy 6 zł (dzieci, młodzież ucząca się, emeryci)
 • Bilet 5 zł (dzieci, dorośli) z Kartą Dużej Rodziny
 • Bilet 5 zł (dorośli po 65 roku życia) z Toruńską Kartą Seniora

Wzrost cen spowodowany jest koniecznością ujęcia w cenie biletów wartości podatku VAT w związku z dostosowaniem Szkoły Podstawowej nr 28 do obowiązujących przepisów na mocy Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego).

Art. 3. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 4. Jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych oraz podniesieniem jakości świadczonych usług po modernizacji obiektu przeprowadzonej w okresie lipiec 2015-czerwiec 2016.