Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu

ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń
NIP 8792282997
tel.: (56) 648-61-20, (56) 648-64-77
e-mail: sp28torun@sp28.edu.torun.pl
ELEKTRONICZNY PLIK ZAWIERAJĄCY TEKST ODCZYTYWALNY MASZYNOWO
ELEKTRONICZNY-PLIK-ZAWIERAJACY-TEKST-ODCZYTYWALNY-MASZYNOWO.doc
KRS 0000121592 w celu szczegółowym: SP28 i wyrażenie zgody

W naszej szkole każdy odnajduje drogę rozwoju, odkrywa i rozwija talenty, bierze odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Wizja szkoły- nasza szkoła to miejsce, gdzie:

Każda osoba jest ważna, doświadcza akceptacji i wsparcia

Rodzice wspierają działalność szkoły.

Ważny jest rozwój poznawczy, psychiczny i fizyczny uczniów;

Proces uczenia organizujemy tak, by uczeń przejmował odpowiedzialność za proces uczenia się i rozwijał swój potencjał

Jesteśmy szkołą nowoczesną

Funkcjonują klasy sportowe

Współpraca nauczycieli rodziców służy budowaniu zaufania i służy rozwojowi dziecka