Ekopracownia 2023
dofinansowana ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji,
w kwocie 67 500,00 zł oraz ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie 7 500,00 zł.
Kwota dofinansowania pracowni 75 000,00 zł.

           

 

 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3

Kierunek interwencji 3.1.

Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz działania promujące czytelnictwo.

Kwota dofinansowania: 1875,00 zł

 

 

Program ogólnopolski Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Projekt „Z ekologią na TY”

Laboratoria Przyszłości

Porozumienie w szkole

Program Porozumienie w Szkole

Innowacje w naszej szkole

„Podróż do krainy emocji ” innowacja metodyczno – programowa na rok szk. 2023/24 Magdalena Bartoszyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Innowacja pedagogiczna Kombinuję, koduję, programuję

 

W roku szkolnym 2013/14 przystąpiliśmy do polsko-szwajcarskiego projektu nr KIK/34. Przez okres dwu lat będziemy realizować program promujący prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.”

Nasze działania:

  • - wspólne śniadania na terenie szkoły, zapewnimy odpowiednio długą przerwę śniadaniową i miejsce do spożywania pełnowartościowego posiłku,
  • - zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym na prozdrowotny,
  • - zajęcia praktyczne rozwijające wśród uczniów wiedzę kulinarną zgodną z zasadami racjonalnego żywienia,
  • - zajęcia motywujące dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych,
  • - promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły,
  • - imprezy sportowe i rekreacyjne dla uczniów,
  • - opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach wychowania fizycznego,
  • - festyn rodzinny,
  • - edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
  • - zmiana modelu organizacyjnego zwolnień długoterminowych (semestralnych, rocznych), uczniowie którzy będą chcieli skorzystać z takich zwolnień otrzymają w szkole „Kartę informacyjną o uczniu”, na której lekarz wydający zwolnienie lekarskie zaznaczy formy aktywności ruchowej, w której uczeń może brać udział ze względu na swój stan zdrowia.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ EPIDEMIĄ XXI WIEKU

W Polsce wśród dzieci i młodzieży narasta epidemia otyłości, a odsetek dzieci wskazujących stan przedotyłościowy (nadwagę) dorównuje już innym krajom.

Szkoła, w której uczeń przebywa przez wiele godzin, nie może pozostać obojętna wobec wymogów rozwojowych i zdrowotnych dzieci lub młodzieży.

Idea programu zakłada, że w szkole cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Liczymy na Państwa współpracę!
Więcej o programie: www.zachowajrownowage.pl