KADRA

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole znajdują się 26 oddziałów:

  • 1 oddział „0”,
  • 9 w klasach I – III,
  • 16 w klasach IV – VIII

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU

dyrektor:  mgr Karolina Ciechowska – Neumann

wicedyrektor mgr Sylwia Kotkiewicz

wicedyrektor: mgr Jolanta Lipska

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU

Nauczyciel Przedmioty
Magdalena Łuczyńska

Katarzyna Daniszewska

Oddział „0”
Magdalena Bartoszyńska Edukacja wczesnoszkolna
Bożena Woźniak
Hanna Wyżlic
Beata Skubaczewska
 Alina Matjanowska – Brud
 Anna Miedzińska
Beata Wengerska
Aldona Zakrzewska
Ewa Łuczak
Małgorzata Pawłowska Język polski
Monika Dąbrowska
Barbara Ezman
Aleksandra Szwagrzyk – Dalasińska
Natasza Kamińska Język polski, Etyka
Agnieszka Bartoszyńska – Stopa Historia, WoS, WdŻwR
Joanna Sujkowska – Drążkiewicz Historia,  WoS, WdŻwR
Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska Język angielski
Kalina Strzyżewska
Aleksandra Czapiewska
Jolanta Lipska
Agnieszka Muskała
 Agata Struven Język niemiecki
Beata Grzebień Język niemiecki, Doradztwo zawodowe
Marianna Konieckiewicz Matematyka
Sylwia Kotkiewicz
 Małgorzata Baranowska
Anna Fryś
Beata Pietruszkiewicz Fizyka, Matematyka
Justyna Mandra Przyroda, Geografia
Dominika Kowalska Chemia, Biologia
Przemysław Baniewicz Biologia
Karolina Ciechowska – Neumann Biologia
Violetta Katarzyńska Informatyka
Renata Kaczmarek Technika, Informatyka, Edukacja dla bezpieczeństwa
Grażyna Ratajczak – Nadolska Muzyka
Anita Przybyszewska – Pietrasiak Plastyka
Angelika Gabrysiak Wychowanie fizyczne
Elżbieta Mućka
Aleksander Borkowski
Marta Stankowska
Jerzy Wawrzyn
Jacek Woźniak
Jacek Nowak
Krzysztof Pietrasiak
Adam Mrozowski
Magdalena Kluzińska
Maciej Wronkowski
Adam Michalak
Sebastian Kruczyński Religia
o. Maciej Atras
o. Tomasz Mordziałek
Beata Figas Świetlica
Anna Lewandowska
Maria Neumer
Jacek Obermüller Biblioteka
Grażyna Ratajczak – Nadolska
Krystyna Kowalska Pedagog
Barbara Gancarz Terapeuta
Olga Siemieniecka Neurologopeda