Wysokość składki na Radę Rodziców

Pierwsze dziecko – 30,00 zł

Drugie dziecko – 15,00 zł

Trzecie i kolejne dziecko – zwolnione

Wpłacając składkę za drugie dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego dziecka.

Przy zwolnieniu na trzecie i kolejne dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego i drugiego dziecka.

Druk zwolnienie z wpłaty

Opis działalności Rady Rodziców w SP Nr 28 w roku szkolnym 2017

Składki-strona internetowa

Wpłaty-lista

Festyn Świąteczny – podziękowanie

https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP28/