Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu:

Przewodnicząca: Katarzyna Śpiewak

Zastępczyni przewodniczącej: Elżbieta Zaborna

Skarbniczka: Maria Jagielska

Sekretarz: Jacek Obermüller

Kontakt z Radą Rodziców: 

Rada Rodziców FB

 

Wysokość składki na Radę Rodziców

👉Pierwsze dziecko uczące się w SP28 – 𝟰𝟬 𝙯ł 𝙣𝙖 𝙧𝙤𝙠,
👉Drugie dziecko uczące się w SP28 – 𝟮𝟬 𝙯ł 𝙣𝙖 𝙧𝙤𝙠;
👉Trzecie i kolejne dziecko uczące się w SP28 – zwolnione z wpłaty.

Wpłacając składkę za drugie dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego dziecka.

Przy zwolnieniu na trzecie i kolejne dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego i drugiego dziecka.

Wpłat na Radę Rodziców dokonywane są u skarbnika klasy. Za dwóch uczniów z danej klasy można nie dokonywać wpłaty (decyzję w tym zakresie pozostawiamy rodzicom – nie jest wymagane składanie wniosku do Rady Rodziców o zwolnienie z wpłaty). Nr konta Rady Rodziców: : 04 1090 1506 0000 0001 2240 8480

Jeśli klasa dokona 100% wpłat (uwzględniając możliwość braku wpłaty od dwóch uczniów) może wnioskować o 50% zwrot wpłaconych składek. Zwrot dla klasy za wpłaty na RR dokonywany będzie po wcześniejszym uiszczeniu 100% wpłat. Zwrotu dokonuje skarbnik RR w formie gotówkowej lub przelewem po otrzymaniu od skarbnika danej klasy listy osób, które dokonały wpłat, wraz z podaniem wysokości wpłaty. Jeżeli zwrot ma nastąpić na rachunek bankowy należy podać jego numer oraz odbiorcę.

 

Wpłaty-lista