EMERYCI, RENCIŚCI SP28 W TORUNIU

Szanowni Państwo,

w celu skorzystania z przysługujących uprawnień ZFŚS zapraszamy do złożenia wniosku „zimowego” wraz z aktualną decyzją emerytalną/rentową z 2021 r. do działu kadr (w godz. 7.30-14.00)

Termin złożenia dokumentów upływa 20.10.2021 r. (dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

W przypadku osób, które występują po raz pierwszy w roku 2021 o świadczenie prosimy o kontakt z działem kadr szkoły w celu uzyskania druku deklaracji o dochodach za 2020 r. do uzupełnienia.

WNIOSEK

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W TORUNIU W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2

TERMINARZ – rok szkolny 2021/2022

 

SZCZEPIMY SIĘ

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8
 

 

UWAGA!

BASEN CZYNNY NA BILETY OD 20 WRZEŚNIA

BASEN – szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY – INFORMACJA

 

https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/

 

ULOTKA INFORMACYJNA – WYNIK POZYTYWNY Sars-Cov2

 
Relacja telewizji TV Toruń o akcji „Eko aktywni”
 

GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Tak realizujemy Porozumienie w Szkole – językiem żyrafy

 

15 października 2021

Pomoc dla schroniska od przedszkolaka

Hania z oddziału przedszkolnego wzięła udział w ogólnoszkolnej akcji charytatywnej i wspomogła zwierzęta z toruńskiego schroniska. Z tej okazji otrzymała podziękowania od Opiekuna Samorządu Szkolnego- pod […]
15 października 2021

Październikowe Ekowyzwanie-kącik makulatury

Z okazji Dnia Drzewa dzieci z oddziału przedszkolnego w trakcie Zielonego Dnia podjęły kolejne ekowyzwanie i odświeżyły założony wcześniej w sali „kącik makulatury”. Dzieci obejrzały prezentację […]
13 października 2021

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 2021

7 października 2021 roku odbyło się w bibliotece szkolnej uroczyste pasowanie na czytelnika dla klas 1.Wszyscy uczniowie przybyli pięknie ubrani, aby wyrazić swoją radość dla tej […]
13 października 2021

ŚWIĘTO DRZEWA W KLASIE 1c

Uczniowie klasy 1 c chętnie podejmują się realizacji działań ekologicznych, dlatego z przyjemnością uczciliśmy ŚWIĘTO DRZEWA. W ramach klasowego projektu przyrodniczego zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne, których motywem […]
13 października 2021

WIZYTA PIERWSZAKÓW W BIBLIOTECE

Uczniowie klasy 1c rozpoczęli swoją przygodę z czytaniem poprzez wizytę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Książnicy Kopernikańskiej. Pani bibliotekarka przedstawiła księgozbiór biblioteczny, oprowadziła uczniów po jego działach, […]