Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY – INFORMACJA

 

UWAGA!

BASEN NIECZYNNY NA BILETY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DO ODWOŁANIA!

BASEN – szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Linki do komunikatów na stronie miasta:

Wnioski w ramach postępowań uzupełniających rodzice kandydatów składają w wersji papierowej w placówce pierwszego  wyboru. 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ

https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA w sprawie nauki stacjonarnej klas I – III od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

ULOTKA INFORMACYJNA – WYNIK POZYTYWNY Sars-Cov2

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu

załącznik nr 1 – numer kontaktowy 

NOWE GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Tak realizujemy Porozumienie w Szkole – językiem żyrafy

 

15 czerwca 2021

Bajeczna Księga -udział w projekcie

Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami wzięły udział w pro-ekologicznym projekcie Bajeczna Księga. Dzięki inspiracji przedszkolaków i zaangażowaniu powstała Bajeczna Księga pełna pomysłów jak zadbać […]
11 czerwca 2021

Najmłodsi Czytelnicy

Dzieci z oddziału przedszkolnego zakończyły udział w całorocznym Projekcie Czytelniczym, który zakładał m.in., regularne wypożyczanie książek ze szkolnej biblioteki. Początkowo były to książki, które dzieciom mogli […]
11 czerwca 2021

Sukces Przedszkolaka

Franciszek, z oddziału przedszkolnego, zdobył wyróżnienie w XII Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym RODZINNE RYMOWANIE- RYSOWANIE „Raz, dwa, trzy- zdrowy jestem, ja i ty.” Gratulujemy!
11 czerwca 2021

Marzenia się spełniają w… bibliotece!

We wtorkowy, czerwcowy ranek dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły, uczestniczyły w zajęciu przygotowanym wspólnie przez nauczycieli bibliotekarzy: p. Grażynę Ratajczak, p. Jacka Obermullera oraz p. […]
11 czerwca 2021

Program UPOWSZECHNIANIA SZERMIERKI WŚRÓD DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Małymi krokami dochodzimy do końca szkolenia dzieci z programu UPOWSZECHNIANIA SZERMIERKI WŚRÓD DZIECI W WIEKU SZKOLNYM ze SP nr 28 w Toruniu Program finansowany był ze […]