NIEZBĘDNIK UCZNIA 1 KL i „0”

Drodzy rodzice,

Przekazujemy informacje w związku z wyposażeniem dziecka na rok szkolny 2020/2021.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

KLASA I

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzice przyszłorocznych uczniów klas I niesportowych mogą przesyłać swoje preferencje dotyczące doboru dzieci w klasach na adres sylwkot@wp.pl do 12 czerwca 2020 r. Jeśli będzie to możliwe, uwzględnimy Państwa prośby. Informację, w której klasie będzie Państwa dziecko będzie można otrzymać telefonicznie pod numerem 56 648 64 77 od dnia 17 czerwca 2020 r.

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy chcą organizacji lekcji religii dla swojego dziecka uzupełniają następujący WNIOSEK.

Rodzice dzieci z klas I, którzy chcą organizacji lekcji religii/etyki dla swojego dziecka uzupełniają następujący WNIOSEK.

Rodzice dzieci z klas I chcący zgłosić swoje dziecko do świetlicy szkolnej uzupełniają następujący WNIOSEK.

Wnioski należy złożyć do dyżurki szkoły do dnia 26 czerwca 2020 r.