NIEZBĘDNIK UCZNIA 1 KL i „0”

Drodzy rodzice,

Przekazujemy informacje w związku z wyposażeniem dziecka na rok szkolny 2023/2024

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KLASA I

WYCHOWANIE FIZYCZNE – klasy I

 

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy chcą organizacji lekcji religii dla swojego dziecka uzupełniają następujący WNIOSEK.

Rodzice dzieci z klas I, którzy chcą organizacji lekcji religii/etyki dla swojego dziecka uzupełniają następujący WNIOSEK.

Rodzice dzieci z klas I chcący zgłosić swoje dziecko do świetlicy szkolnej uzupełniają następujący WNIOSEK.