PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

BIBLIOTEKARZE:

JACEK OBERMÜLLER

BEATA GRZEBIEŃ

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

poniedziałek

745 – 1515
wtorek 745 – 1515
środa 745 – 1515
czwartek 745 – 1515
piątek 745 – 1500