OGŁOSZENIA DYREKTORA

20 stycznia 2020

Opłata za duplikat legitymacji

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł. Dane do przelewu: Nr konta 02116022020000000061724778   (inny niż nr konta wpłat na obiady!!!) W tytule przelewu: Za duplikat […]
30 maja 2019

Zasady przebywania osób dorosłych w szkole

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i palcówkach oraz na podstawie […]
10 maja 2019

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html
19 marca 2018

Klauzula informacyjna: dot. monitoringu szkoły

Klauzula informacyjna: “Monitoring prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 28 im. prof. H. Arctowskiego w Toruniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronie osób i […]