Mission: Planet X” – zwycięski projekt

w Ogólnopolskim Konkursie 

Nasz projekt eTwinning 2019

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt etwinning „Mission: Planet X” zrealizowany w naszej szkole, we współpracy ze szkołą w Hiszpanii, znalazł się w gronie najlepszych projektów zrealizowanych przez polskich uczniów i ich nauczycieli.

Podczas uroczystej gali rozdania nagród etwinning na Zamku Ujazdowskim w Warszawie przyznano nam III miejsce w kategorii wiekowej uczniów 7 – 10 lat. Koordynatorki projektu p. Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska i p. Magdalena Bartoszyńska podczas gali „Nasz Projekt eTwinning 2019” reprezentowały naszą szkołę.

 

PROJEKTY ETWINNING

2017 / 2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

  1. From drawing to programming” oraz „Master Coding” – międzynarodowe projekty całoroczne, tematyka dotycząca programowania i kodowania
  2. Mission: Planet X”projekt międzynarodowy całoroczny (polsko – hiszpański) – nauki ścisłe i przyrodnicze – tematyka związana z astronomią
  3. Student Council (Citizenship, Inclusion, Democracy) – projekt całoroczny, międzynarodowy, o tematyce społecznej – realizowany z uczniami z samorządu uczniowskiego klas 4-7
  4. Paddington Bear Team – projekt całoroczny, międzynarodowy, tematyka kulturowa (Wielka Brytania) oraz z zakresu edukacji polonistycznej, czytelniczej oraz języka angielskiego
  5. Pyza na polskich dróżkach – projekt krajowy, całoroczny, z zakresu edukacji czytelniczej, historycznej, geograficznej. Realizowany we współpracy z polskimi miastami, w oparciu o publikację Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach”

Krajowy projekt realizowany od IX-XII

Magdalena Bartoszyńska

Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska

PROJEKTY E-TWINNING W NASZEJ SZKOLE

W ramach e-Twinning realizowane są  również projekty we współpracy krajowej z innym szkołami w Polsce:

  • Pyza na polskich dróżkach
  • Ubieramy świąteczną choinkę

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy z partnerami– współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

e-Twinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Działania i aktywności uczniów przy realizacji poszczególnych projektów koordynowały nauczycielki: Magdalena Bartoszyńska, Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska, Joanna Kołacka, Kalina Strzyżewska, Beata Skubaczewska oraz Anna Miedzińska.

 

ODZNAKA JAKOŚCI E-TWINNING

Krajowe Biuro e-Twinning przyznało naszej szkole prestiżową Krajową Odznakę Jakości e-Twinning – Quality Label za realizację projektu „Let’s tell our Christmas” oraz „Workout, Nutrition, Health, Wellness”.

Nagroda jest wyrazem uznania dla uczniów oraz ich nauczycieli: p. Magdaleny Bartoszyńskiej oraz p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej, którzy realizując projekt podejmowali szczególnie oryginalne i nowatorskie działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Nagrodzone projekty były poddane ocenie w sześciu obszarach:

1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność

2. Integracja z programem nauczania

3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi

4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi

5. Wykorzystanie technologii

6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Nadana naszej szkole Krajowa Odznaka Jakości e-Twinning świadczy o osiągnięciu przez placówkę wysokiego krajowego standardu w zakresie realizacji projektu międzynarodowego.

Bardzo się cieszymy, że nasze działania zostały docenione!

Uczniowie kl.2b wraz z nauczycielami

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektów e-Twinning.