PROJEKTY E-TWINNING  W NASZEJ SZKOLE

2019/2020

Jak co roku w naszej szkole realizowane są projekty międzynarodowe e-Twinning w ramach Międzynarodowej Współpracy Szkół. W tym roku szkolnym zaangażowaliśmy naszych uczniów w realizację następujących projektów:

 1. Europe all around. Lets count– projekt międzynarodowy realizowany we współpracy  z Hiszpanią, Turcją, Serbią. Projekt nastawiony jest na zdobywanie umiejętności  liczenia w językach partnerów projektu oraz umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem    nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych.

 1. eTwinning Travel Agency – projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z Turcją, Serbią, Ukrainą, Hiszpanią, Finlandią.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności skutecznego planowania, organizacji i efektywnej współpracy z innymi w zespołach międzynarodowych. W ramach projektu uczniowie rozwijają kompetencje z zakresu przedsiębiorczości. Uczniowie tworzą biuro podróży, planują podróż do wybranego miejsca.

Zadania projektowe wykonywane przez uczniów:

– wzajemne poznanie partnerów projektu

– tworzenie wspólnego logo dla projektu

– projektowanie własnych wizytówek

– prezentowanie zawodu przyszłości

– zaplanowanie wizyty w biurze podróży, wywiad z pracownikami biura

Powyższe projekt realizowane jest pod opieką pani Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej oraz pani Magdaleny Bartoszyńskiej.

 

 1. Maths & …Fun – projekt międzynarodowy realizowany między innymi we współpracy ze szkołami z Włoch, Turcji, Grecji, Hiszpani. Jest to projekt z zakresu rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów. W naszej szkole projekt realizowany jest przez panią Annę Fryś we współpracy z panią Katarzyną Nuszkiewicz – Stopczyńską.

 

 1. Christmas Fun – projekt międzynarodowy realizowany we współpracy ze szkołą z Grecji. W projekcie tym wzięli udział uczniowie klas 3 SP pod opieką pani Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej oraz wychowawczyń klas 3 SP. W projekcie „Christmas fun” uczniowie doskonalili umiejętność komunikowania się w języku angielskim, przygotowywali plakaty promujące projekt, składali sobie życzenia świąteczne w języku angielskim, ale również polskim i greckim oraz przygotowywali kartki świąteczne, które następnie zostały wysłane do szkoły partnerskiej w Grecji.

Mission: Planet X” – zwycięski projekt

w Ogólnopolskim Konkursie 

Nasz projekt eTwinning 2019

Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt etwinning „Mission: Planet X” zrealizowany w naszej szkole, we współpracy ze szkołą w Hiszpanii, znalazł się w gronie najlepszych projektów zrealizowanych przez polskich uczniów i ich nauczycieli.

Podczas uroczystej gali rozdania nagród etwinning na Zamku Ujazdowskim w Warszawie przyznano nam III miejsce w kategorii wiekowej uczniów 7 – 10 lat. Koordynatorki projektu p. Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska i p. Magdalena Bartoszyńska podczas gali „Nasz Projekt eTwinning 2019” reprezentowały naszą szkołę.

 

PROJEKTY ETWINNING

2017 / 2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. From drawing to programming” oraz „Master Coding” – międzynarodowe projekty całoroczne, tematyka dotycząca programowania i kodowania
 2. Mission: Planet X”projekt międzynarodowy całoroczny (polsko – hiszpański) – nauki ścisłe i przyrodnicze – tematyka związana z astronomią
 3. Student Council (Citizenship, Inclusion, Democracy) – projekt całoroczny, międzynarodowy, o tematyce społecznej – realizowany z uczniami z samorządu uczniowskiego klas 4-7
 4. Paddington Bear Team – projekt całoroczny, międzynarodowy, tematyka kulturowa (Wielka Brytania) oraz z zakresu edukacji polonistycznej, czytelniczej oraz języka angielskiego
 5. Pyza na polskich dróżkach – projekt krajowy, całoroczny, z zakresu edukacji czytelniczej, historycznej, geograficznej. Realizowany we współpracy z polskimi miastami, w oparciu o publikację Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach”

Krajowy projekt realizowany od IX-XII

Magdalena Bartoszyńska

Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska

PROJEKTY E-TWINNING W NASZEJ SZKOLE

W ramach e-Twinning realizowane są  również projekty we współpracy krajowej z innym szkołami w Polsce:

 • Pyza na polskich dróżkach
 • Ubieramy świąteczną choinkę

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy z partnerami– współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

e-Twinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Działania i aktywności uczniów przy realizacji poszczególnych projektów koordynowały nauczycielki: Magdalena Bartoszyńska, Katarzyna Nuszkiewicz – Stopczyńska, Joanna Kołacka, Kalina Strzyżewska, Beata Skubaczewska oraz Anna Miedzińska.

 

ODZNAKA JAKOŚCI E-TWINNING

Krajowe Biuro e-Twinning przyznało naszej szkole prestiżową Krajową Odznakę Jakości e-Twinning – Quality Label za realizację projektu „Let’s tell our Christmas” oraz „Workout, Nutrition, Health, Wellness”.

Nagroda jest wyrazem uznania dla uczniów oraz ich nauczycieli: p. Magdaleny Bartoszyńskiej oraz p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej, którzy realizując projekt podejmowali szczególnie oryginalne i nowatorskie działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Nagrodzone projekty były poddane ocenie w sześciu obszarach:

1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność

2. Integracja z programem nauczania

3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi

4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi

5. Wykorzystanie technologii

6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Nadana naszej szkole Krajowa Odznaka Jakości e-Twinning świadczy o osiągnięciu przez placówkę wysokiego krajowego standardu w zakresie realizacji projektu międzynarodowego.

Bardzo się cieszymy, że nasze działania zostały docenione!

Uczniowie kl.2b wraz z nauczycielami

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z projektów e-Twinning.