WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH W TORUNIU 2019/2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH – 2019/2020

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Profil

Minimalna liczba punktów

Liczba chętnych na dany profil

humanistyczna

153,50

261

mat-fiz-inf

165,55

300

mat-geo-ang

160,60

359

artystyczna (16 miejsc)

145,00

214

medialna (16 miejsc)

162,10

287

biol-chem-ang

160,95

312

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

policyjna

55,05

149

psychologiczno-pedgogiczna

73,75

145

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

humanistyczno-językowa

106,20

253

artystyczna/bezpieczeństwo wewnętrzne

103,90

287

językowo-medialna

109,80

323

biologiczno-medyczna

125,40

200

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

biologiczno-chemiczna

173,15

211

lingwistyczno-społeczna

133,75

214

ekonomiczno-językowa

135,35

250

mat-fiz-językowa

150,45

219

mat-fiz-inf uniwersytecka

158,45

100

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

hum-prawnicza

146,25

333

biznesowo-prawnicza

148,25

352

lingwistyczna

137,05

383

medyczno-biologiczna

154,05

370

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

mundurowa

37,75

130

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

hum-medialna

94,45

207

językowo-turystyczna

111,90

227

biol-medyczna

82,05

139

pedagogiczna

104,30

125

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ratowniczo-medyczna

122,95

286

medyczna (2 klasy)

106,35

292

biznesowo-multimedialna

116,50

314

prawno-obywatelska

109,75

301

mat-fiz

125,25

223

teatralno-dziennikarska

119,60

326

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

zdrowie i uroda

74,40

160

hum-pedagogiczna

83,15

167

ogólna z j. hiszpańskim (2 klasy)

69,80

192

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

mat-fiz-inf

147,15

414

dwujęzyczna mat-fiz

151,85

201

biol-chem

150,05

470

dwujęzyczna społ-prawna

113,85

204

dwujęzyczna mat-lingwistyczna

162,05

263

mat-biol-chem

155,20

401

sportowa

test sprawnościowy

112

ogólna

133,50

553

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

mistrzostwa sportowego (2 klasy)

test sprawnościowy

78

sportowa

test sprawnościowy

31

TECHNIKUM NR 1 – ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Technik ekonomista

50

96

Technik handlowiec

34,95

59

Technik usług fryzjerskich

73,85

64

TECHNIKUM NR 3 – ZESPÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

Technik żywienia i usług gastr.

35,85

134

Technik żywienia i usług gastr.

29,55

88

Technik hotelarstwa

40,55

150

Technik organizacji turystyki

39,35

121

TECHNIKUM NR 4 – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Technik budownictwa

83,95

95

Technik geodeta

55,25

103

Technik logistyk – mundurowy

89,15

188

Technik logistyk

44,40

180

Technik teleinformatyk

57,85

147

TECHNIKUM NR 5 – ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Technik automatyk

77,05

153

Technik mechatronik

127,85

203

Technik elektronik

86,35

150

Technik informatyk

130,65

287

Technik programista

146,15

235

TECHNIKUM NR 7 – ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych

23,55

114

Technik pojazdów samochodowych – mundurowa

47,25

69

Technik mechanik

42,70

80

TECHNIKUM NR 8 – ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Technik fotografii i multimediów

85,25

150

TECHNIKUM NR 9 – ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Technik architektury krajobrazu

47,20

117

Technik inżynierii środowiska i melioracji

26,55

87

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

45,80

99

Technik weterynarii

25,35

108

TECHNIKUM NR 13 – ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

44

88

Technik informatyk

74,05

166

Technik reklamy

52

71

ŹRÓDŁOhttp://torun.edu.com.pl – strona rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Toruniu

SZKOŁY BRANŻOWE

Oferowane zawody
Przy Technikum nr 1 fryzjer, sprzedawca
Przy Technikum nr 3 cukiernik, kucharz
Przy Technikum nr 4 dekarz, murarz-tynkarz
Przy Technikum nr 5 elektryk, mechatronik
Przy Technikum nr 7 mechanik pojazdów sam.; kierowca mechanik; elektromechanik pojazdów sam.
Przy Technikum nr 9 operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych

UWAGA – Powyższe zestawienie profili/liczby klas dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020