W bieżących WYDARZENIACH  widać 5 ostatnich. Pozostałe można obejrzeć wchodząc do ARCHIWUM 

30 maja 2019

Zasady przebywania osób dorosłych w szkole

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i palcówkach oraz na podstawie […]
10 maja 2019

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html