Jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning!

Odznaka „Szkoła eTwinning”

dla Szkoły Podstawowej Nr 28

Jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning!

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała  odznakę „Szkoła eTwining”. To niezwykłe wyróżnienie być w grupie 1211 innowacyjnych szkół w Europie, razem z 70 szkołami z Polski.

 Jesteśmy jedną z 2 szkół w Toruniu uhonorowanych tym tytułem!

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

  • Praktyka cyfrowa

  • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa

  • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania

  • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry

  • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów

Zdobycie Odznaki „Szkoła eTwinning” jest wyrazem uznania za pracę włożoną w realizowane projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Przyznanie tego wyróżnienia to docenienie zaangażowania, oddania i poświęcenia – nie tylko poszczególnych nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów.

Jesteśmy dumni z powodu naszych osiągnięć.

Dziękujemy za docenienie naszej pracy!

O projektach eTwinning w czasopiśmie „ UczyMy”

Z radością informujemy, że w czasopiśmie UczMy ukazał się artykuł nauczycielek naszej szkoły: p. Magdaleny Bartoszyńskiej i p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej.

Nauczycielki dzielą się swoimi doświadczeniami na temat pracy z uczniami przy realizacji projektów eTwinning umożliwiającymi komunikację z rówieśnikami z Hiszpanii i innych krajów. Zapraszamy do lektury.

https://issuu.com/krzysztofkosiski/docs/czasopismo_marzec-kwiecie___5bf5f24c7691ae