Zespół ds. promocji zdrowia

Przewodniczy zespołowi duet:

Adam Mrozowski Krzysztof Pietrasiak

Renata Kaczmarek

Hanna Wyżlic

Dominika Kowalska

Katarzyna Daniszewska

Zespół statutowy 

Karolina Ciechowska – Neumann

Krystyna Kowalska

Anna Fryś

Elżbieta Mućka

Zespół ds. ewaluacji

Zespoły przedmiotowe 

Przedmioty humanistyczne

Joanna Sujkowska – Drążkiewicz

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze

Beata Pietruszkiewicz

Języków obcych

Marta Grochowska

Wychowania Fizycznego

Elżbieta Mućka

Edukacji wczesnoszkolnej, pomocy pedagogiczno – psychologicznej i świetlicy