Zespół ds. promocji zdrowia

Przewodniczy zespołowi duet:

Adam Mrozowski Krzysztof Pietrasiak

Renata Kaczmarek

Hanna Wyżlic

Dominika Kowalska

Katarzyna Daniszewska

Zespół statutowy 

Karolina Ciechowska – Neumann

Krystyna Kowalska

Anna Fryś

Elżbieta Mućka

Zespół ds. ewaluacji

Zespoły przedmiotowe 

Przedmioty humanistyczne

Agnieszka Bartoszyńska – Stopa

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze

Beata Pietruszkiewicz

Języki obce

Agnieszka Muskała

Wychowanie Fizyczne

Elżbieta Mućka

Edukacja wczesnoszkolna, pomoc pedagogiczno – psychologiczna i świetlica

Beata Wengerska