Zespoły przedmiotowe 

Przedmioty humanistyczne

Agnieszka Bartoszyńska – Stopa

Przedmioty matematyczno – przyrodnicze

Beata Pietruszkiewicz

Języki obce

Kalina Strzyżewska

Wychowanie Fizyczne

Elżbieta Mućka

Edukacja wczesnoszkolna, pomoc pedagogiczno – psychologiczna i świetlica

Beata Wengerska