Szkoły ponadpodstawowe w Toruniu

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

https://www.1lo.torun.pl/1lo/

oferta szkoły

https://www.1lo.torun.pl/1lo/rekrutacja/

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://drugielo.torun.pl/

oferta szkoły

http://drugielo.torun.pl/kandydaci/

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Leona Raszei 1, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://3lo.torun.pl/

oferta szkoły

http://3lo.torun.pl/?page_id=3325

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Warszawska 1/5, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://orion.loiv.torun.pl/

oferta szkoły

http://orion.loiv.torun.pl/?p=5406

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Henryka Sienkiewicza 34, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.vlo.torun.pl/p/

oferta szkoły

http://www.vlo.torun.pl/p/node/129

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Wojska Polskiego 47A, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.vilo.torun.pl/

oferta szkoły

http://vilo.torun.pl/downloads/Zasadynaboru.pdf

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Stefana Batorego 39, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.7lo.torun.pl/

oferta szkoły

https://7lo.torun.pl/strona-testowa-1/

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://8lo.torun.pl/pl/

oferta szkoły

http://8lo.torun.pl/pl/rekrutacja

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Ludwika Rydygiera 12A, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://ixlo.torun.pl/

oferta szkoły

http://ixlo.torun.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Plac Świętej Katarzyny 9, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.xlo.torun.pl/

oferta szkoły

http://www.xlo.torun.pl/index.php/rekrutacja1

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Targowa 36/38, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://zsoit13-torun.vizz.pl/

oferta szkoły

http://zsoit13-torun.vizz.pl/rekrutacja/

TECHNIKA

TECHNIKUM NR 1 – Zespół Szkół Ekonomicznych

Adres: Grunwaldzka 39, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

https://zse.torun.pl/

oferta szkoły

https://zse.torun.pl/kandydaci/

Oferowane zawody

Technik ekonomista; Technik handlowiec; Technik usług fryzjerskich

TECHNIKUM NR 3 – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Adres: Osikowa 15, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.zsgh.torun.pl/

oferta szkoły

http://zsgh.torun.pl/index.php/dla-gimnazjalisty/oferta

Oferowane zawody

Technik żywienia i usług gastronomicznych; Technik hotelarstwa; Technik organizacji turystyki

TECHNIKUM NR 4 – Zespół Szkół Technicznych

Adres: Legionów 19/25, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.zst.torun.pl/

oferta szkoły

http://www.zst.torun.pl/dla-kandydata

Oferowane zawody

Technik budownictwa; Technik geodeta; Technik logistyk;

Technik teleinformatyk

TECHNIKUM NR 5 – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych

Adres: Świętego Józefa 26, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/index.php

oferta szkoły

http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/rekrut.php

Oferowane zawody

Technik automatyk; Technik mechatronik; Technik elektronik;

Technik informatyk; Technik programista; Technik elektryk

TECHNIKUM NR 7 – Zespół Szkół Samochodowych

Adres: Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://www.zssam-torun.org/

oferta szkoły

http://www.zssam-torun.org/5/dla-gimnazjalisty

Oferowane zawody

Technik pojazdów samochodowych; Technik mechanik;

Technik transportu drogowego

TECHNIKUM NR 8 – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Adres: Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://8lo.torun.pl/pl/

oferta szkoły

http://8lo.torun.pl/pl/rekrutacja

Oferowane zawody

Technik technologii żywności; Technik fotografii i multimediów

TECHNIKUM NR 9 – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Adres: Stefana Batorego 43/49, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

https://www.zsis.edu.pl/

oferta szkoły

https://www.zsis.edu.pl/p,4,kierunki-i-rekrutacja

Oferowane zawody

Technik architektury krajobrazu; Technik inżynierii środowiska i melioracji; Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Technik weterynarii; Technik energetyk

TECHNIKUM NR 13 – Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Technicznych

Adres: Targowa 36/38, 87-100 Toruń

link do strony internetowej szkoły

http://zsoit13-torun.vizz.pl/

oferta szkoły

http://zsoit13-torun.vizz.pl/rekrutacja/

Oferowane zawody

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej; Technik informatyk; Technik reklamy

SZKOŁY BRANŻOWE

Oferowane zawody

Przy Technikum nr 1

fryzjer, sprzedawca

Przy Technikum nr 3

cukiernik, kucharz

Przy Technikum nr 4

dekarz, murarz-tynkarz

Przy Technikum nr 5

elektryk, mechatronik

Przy Technikum nr 7

mechanik pojazdów samochodowych; kierowca mechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik

Przy Technikum nr 9

operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych