ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu działa oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich (5-letnich).

Grupa może liczyć do 25 dzieci lub więcej, jeżeli będą w niej przebywać dzieci z Ukrainy.

Grupa jest prowadzona przez 2 nauczycielki.

Oddział funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00-13.00.

Obowiązkowo jest w niej realizowany język angielski, zaś dodatkowo religia oraz zajęcia z pływania na basenie szkolnym (dodatkowo płatne).

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci korzystają ze szkolnego terenu zielonego, placu zabaw bądź kolorowej sali „Radosna szkoła”.

Posiłki: 2 śniadania oraz obiad dzieci zjadają na szkolnej stołówce.

Przedszkolacy uczestniczą we wszystkich wydarzeniach szkolnych oraz wielu konkursach pozaszkolnych.

W oddziale przedszkolnym realizowane są treści programowe oraz rozwijane zainteresowania dzieci w oparciu o ciekawe materiały dydaktyczne, zajęcia ruchowo-sportowe oraz artystyczne (muzyczne, plastyczne, techniczne- origami).

Oddział przedszkolny aktywnie współpracuje z biblioteką szkolną, która motywuje dzieci do rozwijania zainteresowań czytelniczych, rozwija kreatywność i

Szczególnym zainteresowaniem przedszkolaków cieszy się ekologia. Dzieci dbają o „kącik przyrody” podążający za porami roku. Biorą udział w realizacji dodatkowych programów:

  • „Czyste powietrze wokół nas”,
  • „Mamo, Tato – wolę wodę”,
  • Zbiórka baterii,
  • Segregacja odpadów w sali.

W oddziale przedszkolnym dzieci mają wsparcie: pielęgniarki, terapeuty, logopedy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.

 

NAUCZYCIELE W ODDZIALE

 

 

 

 

 

PLAN DNIA PRZEDSZKOLAKA

 

WYDARZENIA

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW

 

JADŁOSPIS

 

REGULAMIN STOŁÓWKI DLA PRZEDSZKOLA