REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Nabór na 2022/2023 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 14.02 – 02.03.2022 r.

(do  godz.15.00)

01.06 – 08.06.2022 r.

(do godz.15.00)

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 25.03.2022 r.

 

 

do 09.03.2022 r.

do 01.07.2022 r.

 

 

do 15.06.2022 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30.03.2022 r.

(do godz. 12.00)

04.07.2022 r.

(do godz.12.00)

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.03.2022 r.

(od godz.12.00)

– 06.04.2022 r.

(do godz. 15.00)

04.07.2022 r.

(od godz.12.00)

– 08.07.2022 r.

(do godz. 15.00)

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 08.04.2022 r.

(do godz.12.00)

11.07.2022 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nabór na 2022/2023 jest elektroniczny 

 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  14.02 – 02.03.2022 r. (do godz. 15.00)  01.06 – 08.06.2022 r. 

(do godz. 15.00) 

14.02 – 21.02.2022 r. (do godz. 15.00) 

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych 

2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  23.02 – 25.02.2022 r  17.06.2022 r. 
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  28.02.2022 r 

(do godz. 15.00 

20.06.2022 r. 

(do godz. 15.00) 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 

do 25.03.2022 r. 

  

  

do 09.03.2022 r. 

do 1.07.2022 r. 

  

  

do 15.06.2022 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  30.03.2022 r 

(do godz. 12.00) 

04.07.2022 r. 

(do godz. 12.00) 

6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  30.03.2022 r. 

(od godz. 12.00) –  

06.04.2022 r.  

(do godz.15.00) 

04.07.2022 r.  

(od godz.12.00) –  

08.07.2022 r. 

(do godz. 15.00) 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  08.04.2022 r. 

(do godz. 12.00) 

11.07.2022 r. 

(do godz.12.00) 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA I

ORAZ ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

25.04 – 12.05.2022 r. ( do godz. 15.00) 08.07 – 14.07.2022 r. (do godz. 15.00)
2 Przeprowadzenie:

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
16.05 – 27.05.2022 r.  18.07 – 20.07.2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki :

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
31.05.2022 r. (do godz.12.00) 22.07.07.2022 r. (do godz. 12.00)
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

o świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej

24.06 – 30.06.2022 r. ( do godz. 12.00)
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 1.07.2022 r. 

 

 

 

do 15.06.2022 r 

do 1.08. 2022 r. 

 

 

 

do 15.07.2022 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.07.2022 r. do godz. 12.00 03.08.2022 r. do godz. 12.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 04.07.2022 r. (od godz. 12.00) do 07.07.2022 r. (do godz. 15.00) od 03.08.2022 r. (od godz. 12.00) do 06.08.2022 r. (do godz. 15.00)
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.07.2022 r. (do godz. 12.00) 09.08.2022 r.