REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Adres dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 adres:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Nabór na 2020/2021 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 24.02- 13.03.2020 r.

(do  godz.15.00)

08.06 – 16.06.2020 r.

(do godz.15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 27.03.2020 r.

 

 

do 20.03.2020 r.

do 19.06.2020 r.

 

 

do 17.06.2020 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2020 r.

(do godz. 12.00)

26.06.2020 r.

(do godz.12.00)

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 3.04.2020 r.

(od godz.12.00)

– 14.04.2020 r.

(do godz. 15.00)

26.06.2020 r.

(od godz.12.00)

– 02.07.2020 r.

(do godz. 15.00)

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2020 r.

(do godz.12.00)

03.07.2020 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Adres dla klasy I szkoły podstawowej:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Nabór na 2020/2021 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 24.02. – 13.03.2020 r. (do godz. 15.00) 08.06. – 16.06.2020 r.

(do godz. 15.00)

24.02 – 02.03.2020 r. (do godz. 15.00)

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 03.03. – 06.03.2020 r 17.06.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 09.03.2020 r

(do godz. 15.00

18.06.2020 r.

(do godz. 15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 27.03.2020 r.

 

 

do 20.03.2020 r.

do 19.06.2020 r.

 

 

do 17.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2020 r

(do godz. 12.00)

26.06.2020 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 03.04.2020 r.

(od godz. 12.00) –

14.04.2020 r.

(do godz.15.00)

26.06.2020 r.

(od godz.12.00) –

02.07.2020 r.

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2020 r.

(do godz. 12.00)

03.07.2020 r.

(do godz.12.00)

Kandydaci do klasy I sportowej:

– koniecznie uczestniczą w próbie sprawności fizycznej 

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.