REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Nabór na 2021/2022 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02 – 10.03.2021 r.

(do  godz.15.00)

08.06 – 14.06.2021 r.

(do godz.15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 30.03.2021 r.

 

 

do 15.03.2021 r.

do 01.07.2021 r.

 

 

do 16.06.2021 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2021 r.

(do godz. 12.00)

02.07.2021 r.

(do godz.12.00)

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 6.04.2021 r.

(od godz.12.00)

– 14.04.2021 r.

(do godz. 15.00)

2.07.2021 r.

(od godz.12.00)

– 08.07.2021 r.

(do godz. 15.00)

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2021 r.

(do godz.12.00)

09.07.2021 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nabór na 2020/2021 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02 – 10.03.2021 r. (do godz. 15.00) 08.06 – 14.06.2021 r.

(do godz. 15.00)

22.02 – 01.03.2021 r. (do godz. 15.00)

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 02.03 – 05.03.2021 r 17.06.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 08.03.2021 r

(do godz. 15.00

18.06.2021 r.

(do godz. 15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 30.03.2021 r.

 

 

do 15.03.2021 r.

do 1.07.2021 r.

 

 

do 16.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2021 r

(do godz. 12.00)

02.07.2021 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2021 r.

(od godz. 12.00) –

14.04.2021 r.

(do godz.15.00)

02.07.2021 r.

(od godz.12.00) –

08.07.2021 r.

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2021 r.

(do godz. 12.00)

09.07.2021 r.

(do godz.12.00)