REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 Adres dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 adres :

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Nabór na 2019/2020 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.02- 08.03.2019 r.

(do  godz.15.00)

04.06 – 10.06.2019 r.

(do godz.15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 22.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.

do 14.06.2019 r.

do 12.06.2019 r.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.03.2019 r.

(do godz. 12.00)

19.06.2019 r.

(do godz.12.00)

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 28.03.2019 r. (od godz.12.00) – 05.04.2019 r. (do godz. 15.00) 19.06.2019 r. ( od godz.12.00) – 28.06.2019 ( do godz.15.00)
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 09.04.2019 r.

(do godz.12.00)

03.07.2019 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Adres dla klasy I szkoły podstawowej

www.torun.podstawowe.vnabor.pl

Nabór na 2019/2020 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.02. – 08.03.2019 r. (do godz. 15.00) 04.06. – 10.06.209 r.

(do godz. 15.00)

11.02 – 22.02.2019 r. (do godz. 15.00)

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 01.03. – 05.03.2019 r 08.05.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 06.03.2019 r

(do godz. 15.00

10.05.2019 r.

(do godz. 15.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 22.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.

do 14.06.2019 r.

do 12.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.03.2019 r

(do godz. 12.00)

19.06.2019 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 28.03.2019 r.(od godz. 12.00) – 05.04.2019 r. (do godz.15.00) 19.06.2019 r. (od godz.12.00) – 28.06.2019 r.(do godz. 15.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.04.2019 r.

(do godz. 12.00)

03.07.2019 r.

(do godz.12.00)

Kandydaci do klasy I sportowej:

– koniecznie uczestniczą w próbie sprawności fizycznej 

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA PIERWSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

 • oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej

 • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym

15.04. – 13.05.2019 r. (do godz. 15.00) 10.07. – 15.07.2019 r. (do godz. 15.00)
Przeprowadzenie:

 • prób sprawności fizycznej, o których mowa
  w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

 • sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy

20.05. – 31.05. 2019 r. 16.07. – 17.07. 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki:

 • prób sprawności fizycznej, o których mowa
  w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy

 • sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy

03.06.2019 r.

(do godz.12.00)

19.07.2019 r.

(do godz. 12.00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do:

 • oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej

 • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej o świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej

21.06 – 26.06.2019 r.

(do godz.12.00)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 27.06.2019 r.

do 19.06.2019 r

do 22.07.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.07.2019 r.(do godz. 12.00) 05.08.2019 r.

(do godz. 12.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24.06.2019 r. 12.08.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.06.2019 r 13.08.2019 r.