REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Nabór na 2023/2024 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.02 – 10.03.2023 r.

(do  godz.15.00)

05.06 – 13.06.2023 r.

(do godz.15.00)

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 29.03.2023 r.

 

 

do 24.03.2023 r.

do 03.07.2023 r.

 

 

do 28.06.2023 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2023 r.

(do godz. 12.00)

06.07.2023 r.

(do godz.12.00)

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04.04.2023 r.

(od godz.12.00)

– 12.04.2023 r.

(do godz. 15.00)

06.07.2023 r.

(od godz.12.00)

– 11.07.2023 r.

(do godz. 15.00)

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 14.04.2023 r.

(do godz.12.00)

14.07.2023 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nabór na 2023/2024 jest elektroniczny 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  27.02 – 10.03.2023 r.
(do godz. 15.00) 
5.06 – 13.06.2023 r. 

(do godz. 15.00) 

27.02 – 03.03.2023 r.
(do godz. 15.00)

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych 
2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  06.03 – 08.03.2023 r. 19.06.2023 r. 
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  09.03.2023 r.

(do godz. 15.00 

21.06.2023 r. 

(do godz. 15.00) 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 

do 29.03.2023 r. 

  

 do 24.03.2023 r. 

do 03.07.2023 r. 

  

  do 28.06.2023 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  04.04.2023 r.

(do godz. 12.00) 

06.07.2023 r. 

(do godz. 12.00) 

6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  04.04.2023 r. 

(od godz. 12.00) –  

12.04.2023 r.  

(do godz. 15.00) 

06.07.2023 r.  

(od godz.12.00) –  

11.07.2023 r. 

(do godz. 15.00) 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  14.04.2023 r. 

(do godz. 12.00) 

14.07.2023 r. 

(do godz.12.00) 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA PIERWSZA

ORAZ ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

24.04 – 11.05.2023 r.

(do godz. 15.00)

10.07 – 14.07.2023 r.

(do godz. 15.00)

2 Przeprowadzenie:

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
15.05 – 23.05.2023 r.  18.07 – 20.07.2023 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki :

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
29.05.2023 r.

(do godz.12.00)

24.07.2023 r.

(do godz. 12.00)

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

o świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej

23.06 – 29.06.2023 r.

(do godz. 12.00)

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 30.06.2023 r. 

 

do 14.06.2023 r 

do 02.08.2023 r. 

 

do 17.07.2023 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.07.2023 r.

(do godz. 12.00)

04.08.2023 r.

(do godz. 12.00)

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 03.07.2023 r.

(od godz. 12.00)

do 06.07.2023 r.

(do godz. 15.00)

od 04.08.2023 r.

(od godz. 12.00)

do 08.08.2023 r.

(do godz. 15.00)

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.07.2023 r.

(do godz. 12.00)

11.08.2023 r.