REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Nabór na 2024/2025 jest elektroniczny 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.03.2024 r.
(od godz. 12.00)
– 15.03.2024 r.(do  godz.15.00)
10.06 – 17.06.2024 r.

(do godz.15.00)

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 04.04.2024 r.

 

 

do 29.03.2024 r.

do 08.07.2024 r.

 

 

do 02.07.2024 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 09.04.2024 r.

(do godz. 12.00)

11.07.2024 r.

(do godz.12.00)

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 09.04.2024 r.

(od godz.12.00)

– 16.04.2024 r.

(do godz. 15.00)

11.07.2024 r.

(od godz.12.00)

– 17.07.2024 r.

(do godz. 15.00)

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 18.04.2024 r.

(do godz.12.00)

19.07.2024 r.

(do godz. 12.00)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nabór na 2024/2025 jest elektroniczny 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  04.03.2024 r. 

(od godz. 12.00)

– 15.03.2024 r.
(do godz. 15.00) 

10.06 -17.06.2024 r. 

(do godz. 15.00) 

04.03.2024 r.

(od godz. 12.00)

– 08.03.2024 r.
(do godz. 15.00)

dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych 

2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  11.03 – 13.03.2024 r. 24.06.2024 r. 
3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy  14.03.2024 r.

(do godz. 15.00 

26.06.2024 r. 

(do godz. 15.00) 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy 

do 04.04.2024 r. 

  

 do 29.03.2024 r. 

do 08.07.2024 r. 

  

  do 02.07.2024 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  09.04.2024 r.

(do godz. 12.00) 

11.07.2024 r. 

(do godz. 12.00) 

6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  09.04.2024 r. 

(od godz. 12.00) –  

16.04.2024 r.  

(do godz. 15.00) 

11.07.2024 r.  

(od godz.12.00) –  

17.07.2024 r. 

(do godz. 15.00) 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  18.04.2024 r. 

(do godz. 12.00) 

19.07.2024 r. 

(do godz.12.00) 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS WYŻSZYCH NIŻ KLASA PIERWSZA

ORAZ ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

22.04 – 9.05.2024 r.

(do godz. 15.00)

08.07 – 12.07.2024 r.

(do godz. 15.00)

2 Przeprowadzenie:

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
13.05 – 21.05.2024 r.  16.07 – 18.07.2024 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki :

  • prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy
  • sprawdzianu kompetencji językowych o których mowa w art.139 ust. 1 pkt 2 ustawy
27.05.2024 r.

(do godz.12.00)

22.07.2024 r.

(do godz. 12.00)

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do:

  • oddziałów sportowych wyższych niż klasa pierwsza szkoły podstawowej
  • oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej 

o świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej

21.06 – 27.06.2024 r.

(do godz. 12.00)

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 28.06.2024 r. 

 

do 12.06.2024 r 

do 31.07.2024 r. 

 

do 15.07.2024 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01.07.2024 r.

(do godz. 12.00)

02.08.2024 r.

(do godz. 12.00)

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 01.07.2024 r.

(od godz. 12.00)

do 04.07.2024 r.

(do godz. 15.00)

od 02.08.2024 r.

(od godz. 12.00)

do 06.08.2024 r.

(do godz. 15.00)

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.07.2024 r.

(do godz. 12.00)

09.08.2024 r.