Szkoła Podstawowa Nr 28 w Toruniu w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do ogólnopolskiego programu Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach tego programu pozyskano kwotę 170 400,00 zł.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji w zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.  Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Efekty pracy z całym sprzętem zakupionym w ramach programu będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych na szkolnej stronie i na Facebooku.

#LaboratoriaPrzyszłości

Komunikat 2 o zakupie sprzętu w ramach programu MEiN Laboratoria Przyszłości po wykorzystaniu minimum 60% przyznanych środków

Komunikat 3 o zakupie sprzętu w ramach programu MEiN Laboratoria Przyszłości po wykorzystaniu pozostałych do 40% przyznanych środków