Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2023/2024

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Link do strony naboru elektronicznego dla oddziału przedszkolnego:

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

kryteria naboru do oddziału przedszkolnego

⇒DRUK DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO⇐

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

link do strony naboru elektronicznego dla klasy I szkoły podstawowej:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ na rok szkolny 2023/2024

Próby sprawnościowe do klasy I sportowej odbędą się 6 i 7 marca 2022 r. o godz. 16.45 w hali sportowej.

Rodzic z dzieckiem wchodzi do hali sportowej wejściem od strony ul. Srebrnego (przez wiatrołap).

Dzieci muszą mieć obuwie sportowe na zmianę i strój sportowy.

Do wniosku o przyjęcie dziecka musi być dołączona:

  • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej (druk do pobrania w systemie naborowym)

oraz

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej