Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2024/2025

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

od 12:00 4 marca link do strony naboru elektronicznego dla oddziału przedszkolnego (do 15 marca g.15:00):

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

kryteria naboru do oddziału przedszkolnego

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

od 12:00 4 marca link do strony naboru elektronicznego dla klasy I szkoły podstawowej (do 15 marca g.15:00, za wyjątkiem klasy sportowej – 8 marca g.15:00):
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej

 

 

UWAGA: NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ o profilu gimnastyka z elementami piłki siatkowej na rok szkolny 2024/2025 jest KRÓTSZY i trwa od 04.03.2024 r. (od godz. 12.00) do tylko 08.03.2024 r. (do godz. 15.00)

Próby sprawnościowe do klasy I sportowej odbędą się we wtorek 12 marca 2022 r. o godz. 16:30 w hali sportowej.

Rodzic z dzieckiem wchodzi do hali sportowej wejściem głównym.

Dzieci muszą mieć obuwie sportowe na zmianę i strój sportowy.

Do wniosku o przyjęcie dziecka musi być dołączona:

  • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej (druk do pobrania w systemie naborowym)

oraz

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej