DOKUMENTY SZKOLNE

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE

JĘZYK POLSKI kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

MATEMATYKA kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

HISTORIA kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  kl.8

BIOLOGIA  kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

CHEMIA  kl.7, kl.8

GEOGRAFIA  kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

PRZYRODA kl.4

FIZYKA kl.7, kl.8

INFORMATYKA kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

PLASTYKA kl.4, kl.5, kl.6, kl.7

MUZYKA kl.4, kl.5, kl.6, kl.7

JĘZYK ANGIELSKI kl.1, kl.2, kl.3, kl.4, kl.5, kl.6, kl.7, kl.8

JĘZYK HISZPAŃSKI  kl.7 ogólne, kl.7 wymagania, kl.8 ogólne, kl.8 wymagania

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.8

TECHNIKA kl.4, kl.5, kl.6

WYCHOWANIE FIZYCZNE kl.4-8 , kl.4-8 sportowe, kryteria

RELIGIA

Wzory druków szkolnych