INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ORAZ ICH RODZICÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

10 maja o godzinie 17:00 odbędzie się webinarium dla kandydatów do szkół średnich – jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji, w tym jak przeglądać oferty szkół, założyć konto i złożyć wniosek do szkoły średniej. Naprawdę warto je obejrzeć.

Link do tego webinaru zostanie podany tego samego dnia na stronie elektronicznego naboru, który dziś został uruchomiony poprzez stronę https://torun.edu.com.pl/kandydat

Samym procesem składania wniosków zajmiecie się dopiero po egzaminach, ale przedtem trzeba wiedzieć jak i kiedy wnioski składać.

Komunikat Urzędu Miasta odnośnie rekrutacji:  https://www.torun.pl/pl/nabor-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2024/2025

 

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ OKE O WYNIKACH EGZAMINÓW KLAS VIII
ODBĘDZIE SIĘ 3 lipca W GODZ. OD 8.30 DO 14.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU KLAS VIII NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA ………….. DO GODZ. 15.00

 

3. Procedury egzaminacyjne dla uczniów i rodziców w 2024 roku – szkolenie dla uczniów i rodziców

4. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku

5. Szkolenie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dla uczniów i rodziców w 2024 roku

⇒ informacja Kuratorium Oświaty o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych tutaj