PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram EO

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 8 KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Informacja_E8

Przybory_E8_EG_EM

DLA RODZICÓW

2020 szkolenie dla rodziców

2020 szkolenie dla uczniów

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020/2021