Opłata za duplikat legitymacji

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł.

Dane do przelewu:

Nr konta 02116022020000000061724778   (inny niż nr konta wpłat na obiady!!!)

W tytule przelewu: Za duplikat legitymacji szkolnej (imię i nazwisko dziecka, klasa)

WNIOSEK O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Przy odbiorze legitymacji, należy przedstawić (w formie papierowej) potwierdzenie wpłaty.