Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY – INFORMACJA

 

UWAGA!

BASEN NIECZYNNY NA BILETY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DO ODWOŁANIA!

BASEN – szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Linki do komunikatów na stronie miasta:

Wnioski w ramach postępowań uzupełniających rodzice kandydatów składają w wersji papierowej w placówce pierwszego  wyboru. 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ

https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA w sprawie nauki stacjonarnej klas I – III od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

ULOTKA INFORMACYJNA – WYNIK POZYTYWNY Sars-Cov2

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu

załącznik nr 1 – numer kontaktowy 

NOWE GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Tak realizujemy Porozumienie w Szkole – językiem żyrafy

 

20 maja 2021

VII edycja projektu edukacyjnego „Toruński Urząd dla Młodzieży”

Brawo Dziewczyny!!! Uczennice klas: 7a i 7c, dziś otrzymały nagrody oraz dyplomy za zajęcie II i III Miejsca w VII edycji projektu edukacyjnego „Toruński Urząd dla […]
20 maja 2021

Żywa lekcja historii w 5a

Klasa 5a na lekcji historii utrwalała Chrzest Polski i Zjazd w Gnieźnie. Uczniowie w grupach przygotowywali krótką inscenizację najważniejszych wydarzeń panowania pierwszych Piastów. Było przygotowanie, były […]
20 maja 2021

„Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”

Jeszcze w kwietniu chętne dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły  wzięły udział międzyprzedszkolnym konkursie  plastycznym o charakterze prozdrowotnym pt. „Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć”. Przedszkolacy […]
13 maja 2021

Rozstrzygnięcie konkursu pt.” SEJM WIELKI I KONSTYTUCJA 3 MAJA”

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy historycznej pt.” SEJM WIELKI I KONSTYTUCJA 3 MAJA”, który był częścią obchodów upamiętnienia 230 Rocznicy uchwalenia Konstytucji […]
13 maja 2021

Konsultacje wojewódzkie w piłce siatkowej chłopców rocznika 2008

W dniu 9 maja 2021 r. w naszej szkole odbyły się konsultacje wojewódzkie w piłce siatkowej chłopców rocznika 2008, które miały na celu wyłonić 5 zawodników […]