Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY – INFORMACJA

 

UWAGA!

BASEN NIECZYNNY NA BILETY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH DO ODWOŁANIA!

BASEN – szczególne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Linki do komunikatów na stronie miasta:

Wnioski w ramach postępowań uzupełniających rodzice kandydatów składają w wersji papierowej w placówce pierwszego  wyboru. 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ

https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA w sprawie nauki stacjonarnej klas I – III od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

ULOTKA INFORMACYJNA – WYNIK POZYTYWNY Sars-Cov2

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu

załącznik nr 1 – numer kontaktowy 

NOWE GODZINY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Tak realizujemy Porozumienie w Szkole – językiem żyrafy

 

21 stycznia 2020

100 rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski

Dnia 18 stycznia 2020 roku w naszym pięknym mieście świętowano 100 rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski. Z pocztem sztandarowym szkoły towarzyszyliśmy tym wydarzeniom – między […]
20 stycznia 2020

35-lecie Zielonej Szkoły Na Skarpie w obiektywie

12 listopada 2018

#RekordDlaNiepodleglej – szkolne odśpiewanie hymnu państwowego

#RekordDlaNiepodległej – szkolne odśpiewanie hymnu narodowego Szkolne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie i grono peagogiczne o g.11.11 odśpiewali hymn państwowy. #RekordDlaNiepodległej. Opublikowany przez […]
23 września 2018

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny w naszej szkole „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” Koordynatorzy projektu: Beata Figas, Jacek Nowak Realizacja zadań na stronie wydarzenia – świetlica.
23 marca 2018

Artykuł w czasopiśmie UczyMy o projekcie eTwinning

Z radością informujemy, że w czasopiśmie UczMy ukazał się artykuł nauczycielek naszej szkoły: p. Magdaleny Bartoszyńskiej i p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej. Nauczycielki dzielą się swoimi […]