LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

 

ŻYCZENIA DLA UCZNIÓW OD PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

ZDALNE NAUCZANIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH I – III

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
 z dnia 20 maja w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

PROCEDURY 
na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem choroby COVID – 19

PROCEDURY
zapewniające bezpieczeństwo sanitarne uczniom i pracownikom szkoły

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 
w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19

 

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA BOISKA SZKOLNEGO
OD 18 MAJA 2020 ROKU

Zgodnie z decyzją rządu RP od 18 maja 2020 roku boisko szkolne SP 28 zostaje udostępnione mieszkańcom/grupom zorganizowanym.

Zasady korzystania z boiska:

  1. Od 18 maja 2020 roku do odwołania boisko szkolne będzie otwarte w godzinach 10.00 – 15.00.
  2. Każda osoba chcąca skorzystać z obiektu musi wcześniej telefonicznie zarezerwować miejsce – numer telefonu: 56 648 64 77. Przy rezerwacji należy podać imię i nazwisko, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pobytu. Dopuszcza się rezerwację boiska dla grupy osób, klubów sportowych.
  3. Na terenie obiektu może przebywać maksymalnie 14 osób z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego (w przypadku grup zorganizowanych 14 osób + 2 trenerów)
  4. Przed wejściem na boisko należy bezwzględnie zgłosić się do dyżurki szkoły celem potwierdzenia obecności.
  5. Liczba osób przebywających na terenie boiska będzie stale monitorowana przez pracowników szkoły.
  6. Nieprzestrzeganie w/w zasad będzie skutkowało interwencją służb miejskich.

 

REKRUTACJA

rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28 informuje, że w dniach 27.04 – 15.05.2020 roku trwa nabór kandydatów do klasy IV sportowej na rok szkolny 2020/21 – dyscyplina piłka siatkowa.

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej należy pobrać TUTAJ, wypełniony wraz z załącznikiem należy przesłać pocztą lub złożyć w dyżurce szkoły w zamkniętej kopercie lub przesłać elektronicznie na adres szkoły sp28torun@wp.pl

Rodzice  uczniów aktualnej klasy trzeciej „a” sportowej SP 28 składają oświadczenie o kontynuacji szkolenia sportowego w roku szkolnym 2020/21 (w przypadku chęci kontynuowania szkolenia sportowego). Oświadczenie należy przesłać do dyrektora szkoły poprzez dziennik elektroniczny. Wzór oświadczenia TUTAJ.

Próby sprawności fizycznej zaplanowane w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia w terminach 18 – 29.05. 2020 r. mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji pandemii.

Termin próby sprawnościowej zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły.

 

INSTRUKCJA ZAREJESTROWANIA SIĘ NA PLATFORMIE epodreczniki.pl

dla nauczycieli, uczniów klas IV – VIII oraz rodziców uczniów klas I – III

 

UWAGA!!!

OD 25.03.2020 r. SZKOŁA ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA

DLA OSÓB POSTRONNYCH – WSTĘP WZBRONIONY

W sprawach urzędowych, administracyjnych kontakt telefoniczny, mailowy:

Tel: 56 648 64 77, fax 56 648 61 20

E – mail: sp28torun@wp.pl

Tak realizujemy Porozumienie w Szkole – językiem żyrafy

 

13 maja 2018

Lekki tornister w naszej szkole

UCZNIU przynoś do szkoły tylko to, co jest niezbędne na dany dzień to co możesz, zostaw w szkole w szafce/ sali co wieczór sprawdź swój tornister, […]
10 maja 2018

Jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning!

Odznaka „Szkoła eTwinning” dla Szkoły Podstawowej Nr 28 Jesteśmy Europejską Szkołą eTwinning! Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała odznakę „Szkoła eTwining”. To niezwykłe wyróżnienie być […]
23 marca 2018

Artykuł w czasopiśmie UczyMy o projekcie eTwinning

Z radością informujemy, że w czasopiśmie UczMy ukazał się artykuł nauczycielek naszej szkoły: p. Magdaleny Bartoszyńskiej i p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej. Nauczycielki dzielą się swoimi […]
12 października 2017

Program „Owoce i warzywa w szkole” – informacje

Szanowni Państwo, W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w […]
29 września 2017

Nowy rozkład dzwonków w szkole

Od 2.10 w naszej szkole nastąpi zmiana w rozkładzie dzwonków. Jest to podyktowane potrzebą wydłużenia drugiej przerwy obiadowej o  min.  GODZINY LEKCYJNE 8.00 – 8.45 8.50 […]