Komunikat Dyrektora ZS 28 w Toruniu w sprawie przebywania Rodziców na terenie szkoły

Komunikat Dyrektora ZS 28 w Toruniu w sprawie przebywania Rodziców na terenie szkoły

Komunikat Dyrektora ZS 28 w Toruniu w sprawie przebywania Rodziców na terenie szkoły

Celem usprawnienia organizacji pracy szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wprowadza się następujące zasady:

1.      Uprasza się Rodziców o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia.

2.      Dzieci wchodzą do szatni, a potem samodzielnie udają się na zajęcia

3.      Rodzice z dziećmi (szczególnie dotyczy to dzieci klas I SP) wchodzą do szatni i tam czekają na odbiór klasy przez nauczyciela.

4.      Rodzice oczekują  w szatni na dzieci realizujące nauczanie, korytarze zostawiamy dla uczniów.

5.      Zapomniane przez dzieci materiały niezbędne do lekcji, należy pozostawić w dyżurce. Na pewno dostarczymy je dziecku bez zbędnej zwłoki.

6.      Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, że nauczyciel w czasie lekcji zajmuje się klasą, a w czasie przerwy  sprawowaniem opieki na dyżurze;   rozmowy z rodzicami prowadzone są poza wymienionymi  czynnościami nauczyciela. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w nagłym trybie rodzic zostaje wezwany do szkoły.

28.08.2015

Grażyna Sułkowska – dyrektor ZS 28