2023 – rokiem Wisławy Szymborskiej

2023 – rokiem Wisławy Szymborskiej
W naszej szkole w ramach obchodów roku Wisławy Szymborskiej został przeprowadzony projekt pt.
„Niektórzy lubią poezję”.
Tytuł projektu to cytat z wiersza poetki, która w 1996 roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za piękno swojej poezji, za niezwykłe łączenie słów, dowcip poetycki.
Na początku października uczniowie zapoznali się z zadaniami projektowymi.
Do wykonania było wiele propozycji:
– plastyczne: ilustracja do wiersza poetki, kartka pocztowa z wycinanek prasowych, kolaż na wzór tych, wykonanych przez Szymborską,
– fotograficzne: zdjęcia z tomikiem wierszy Szymborskiej czytanych w niezwyczajnych miejscach,
– literackie: napisanie wierszy – lepiei, altruików, prezentacja wybranych cytatów z poezji,
– recytatorskie: prezentacja wierszy Szymborskiej,
– biograficzne: lapbook, plakat z wiadomościami o poetce i jej twórczości.
Uczniowie do 20 listopada br. przygotowywali prace, które następnie zostały zaprezentowane publiczności podczas spotkania w łączniku szkoły 24 listopada 2023 roku.
Podczas tego spotkania usłyszeliśmy kilka recytacji w wykonaniu uczniów klas piątych i szóstej oraz piosenki pt. „Nic dwa razy się nie zdarzy”, która jest obecnie bardzo popularna.
Po prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania z zaciekawieniem obejrzeli zgromadzone prace.
Podziwiali niezwykłe pomysły plastyczne i dowcip zawarty w napisanych wierszach.
Warto w ten sposób oswajać się z poezją naszej Noblistki.
M. Dąbrowska, M. Pawłowska – pomysłodawczynie projektu
Więcej zdjęć na naszym szkolnym FB