Artykuł w czasopiśmie UczyMy o projekcie eTwinning

Z radością informujemy, że w czasopiśmie UczMy ukazał się artykuł nauczycielek naszej szkoły: p. Magdaleny Bartoszyńskiej i p. Katarzyny Nuszkiewicz – Stopczyńskiej. Nauczycielki dzielą się swoimi doświadczeniami na temat pracy z uczniami przy realizacji projektów eTwinning umożliwiającymi komunikację z rówieśnikami z Hiszpanii i innych krajów. Zapraszamy do lektury.

https://issuu.com/krzysztofkosiski/docs/czasopismo_marzec-kwiecie___5bf5f24c7691ae