Regulamin wypożyczania książek

Regulamin wypożyczania uczniom podręczników

– Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu[1]

1.     Podręczniki szkolne pozyskane z dotacji budżetowej są własnością Szkoły i przeznaczone są to trzyletniego użytkowania przez uczniów.

2.     Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres roku szkolnego.

3.     Wypożyczenie podręczników dla uczniów organizują nauczyciele biblioteki szkolnej we współpracy z wychowawcami.

4.     Uczniowie otrzymują nieodpłatnie komplet ćwiczeń do zajęć edukacyjnych, które stają się ich własnością.

5.     Uczniowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o wypożyczone podręczniki, w tym do obłożenia każdej książki. Zwracany podręcznik powinien być czysty, kompletny, bez odręcznych wpisów.

6.     W przypadku zniszczenia/zagubienia podręcznika przez ucznia, rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu książki ustalonych przez: MEN w przypadku podręczników do klas 1- 3 SP, przez wydawnictwa w przypadku podręczników do klas  4 – 6 SP i 1 -3 Gimnazjum.

7.     W sytuacji, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego odchodzi ze Szkoły Podstawowej nr 28 do innej szkoły, zobowiązany jest do zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej.

31 sierpnia 2015 roku

 


[1] Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 roku