Propagowanie zdrowego stylu życia przy pomocy nowoczesnych technologii

W naszej szkole na lekcjach informatyki podejmujemy tematy ekologii i zdrowia.

Klasy piąte realizowały w tym półroczu tematykę związaną ze zdrowym stylem życia.

Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, w których zawarli podstawowe zasady zdrowego stylu życia.

Jako podstawowe elementy zdrowego stylu życia uczniowie wymieniali: odpowiednio zbilansowaną dietę, stosowną do wieku długość i jakość snu, aktywność fizyczną. Zwrócili uwagę, że stosowanie używek np. palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Do niektórych negatywnych skutków zaliczyli np. uszkodzenie tkanek, przyśpieszenie procesu starzenia się oraz nowotwory. Nie zapomnieli również o badaniach profilaktycznych, które mogą zapobiec chorobom lub spowodować ich wczesne wykrycie.

Dobrostan fizyczny to jednak nie wszystko. Uczniowie zwrócili uwagę, że ważny jest odpowiedni, pozytywny stan psychiczny, więzi społeczne, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji człowieka.

Violetta Katarzyńska