UWAGA !!! ZMIANA W OPŁATACH ZA OBIADY

Wpłaty za obiady od marca 2019 r. dokonywane będą tylko i wyłącznie na rachunek bankowy:

05116022020000000367596376

W tytule wpłaty należy umieścić:

Opłata za obiady za m-c ….(odpowiednio)

Nazwisko i imię dziecka

Klasa dziecka