ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO LEKCJI RELIGII

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 

ODDZIAŁ „O”

Tak! Jezus mnie kocha” – red. E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek – wydawnictwo JEDNOŚĆ (podręcznik)

KLASY I

Przedmiot Podręcznik  i  autor

Religia

 

„Poznaję Boży świat”

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

wydawnictwo JEDNOŚĆ

podręcznik

KLASY II

Przedmiot Podręcznik  i  autor

Religia

 

„Odkrywam królestwo Boże”

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wydawnictwa WAM, Kraków

podręcznik

KLASY III

Przedmiot Podręcznik  i  autor

Religia

 

 „Poznaję Jezusa”

 Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wydawnictwo JEDNOŚĆ

podręcznik + ćwiczenia

KLASY IV

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Odkrywam życie z Jezusem”

podręcznik + ćwiczenia

wydawnictwo JEDNOŚĆ
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

KLASY V

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

podręcznik + ćwiczenia

wydawnictwo JEDNOŚĆ
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 KLASY VI

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

podręcznik + ćwiczenia

wydawnictwo JEDNOŚĆ
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 KLASY VII

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

podręcznik

wydawnictwo JEDNOŚĆ
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 KLASY VIII 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor
Religia „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

podręcznik

wydawnictwo JEDNOŚĆ
Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak