ERASMUS

Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

„Kompetentny nauczyciel – twórczy, otwarty uczeń w szkole XXI wieku”

Celem projektu jest:

Stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania oraz komunikacji w procesie edukacji w Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu dzięki podniesieniu kompetencji 11 nauczycieli

Dofinansowanie projektu z UE: 68 955, 46 zł

Realizacja projektu Erasmus+ POWER – Kompetentny nauczyciel – twórczy, otwarty uczeń w szkole XXI wieku

Cel projektu:

Stosowanie nowoczesnych metod, technik i form nauczania, współpracy, komunikacji w procesie edukacji w klasach 1-6 szkoły podstawowej dzięki podniesieniu kompetencji 11 nauczycieli Zespołu Szkół nr 28/Szkoły Podstawowej nr 28.

Realizacja poprzez:

 1. Mobilność kadry edukacyjnej – Wyjazd nauczycieli na szkolenie w ramach akcji mobilności. Szkolenie odbyło się w Hiszpanii – Malaga. W organizacji kursu i pobytu wspierała nauczycieli organizacja TRIBEKA.

Program kursu:

 1. Realizacja celów – podniesienie jakości pracy szkoły
Nauczyciel bliżej ucznia
 •      wszyscy nauczyciel są wychowawcami, potem nauczycielami
 •      uczniowie muszą wiedzieć, że nauczyciel jest osobą udzielającą wsparcia, a nie tylko oceniającą
 •      nauczamy, biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów
 •      gry i zabawy na każdy dzień
 •      praca w grupach bez rywalizacji między grupami

 

Rodzic świadomy treści nauczanych przedmiotów
 •      Pierwsze zebranie rodziców – nauczyciele przedmiotu w kilku zdaniach o zakresie realizowanych treści w bieżącym roku szkolnym
Współpraca nauczycieli
 •      planowanie przedmiotowe – nauczyciele jednego przedmiotu na poziomie planują pracę z uczniami, badanie wyników, wnioski; dotyczy takich przedmiotów jak: matematyka, j. angielski, edukacja wczesnoszkolna
Relacje interpersonalne  uczniów „na żywo”
 •      w czasie pobytu w szkole uczniowie nie używają telefonów komórkowych
 •      stworzenie miejsc relaksu
Rozmowy z rodzicem dziecka z trudnościami w zachowaniu
 •      zawsze w obecności pedagoga/logopedy/terapeuty/dyrektora
 •      partnerskie wywiadówki w klasie VI dla tych dzieci, które w różnych aspektach życia szkolnego odczuwają trudności: nauka, zachowanie, relacje interpersonalne
Polityka zielonego długopisu
 •      do poprawiania błędów używamy zielonego długopisu – przyjazny kolor dla ucznia i nauczyciela
Dziewięć etapów spotkania z uczniami na lekcji/świadomość procesu uczenia się u ucznia
 •      zdobądź uwagę uczniów
 •      powiedz im o celach w kontekście – czego będzie się uczyć w semestrze/na dzisiejszej lekcji
 •      zacznij od przypomnienia tego, co było na poprzedniej lekcji
 •      przedstaw zawartość lekcji
 •      zapewnij uczniom pomoc – wyznacz metody pracy
 •      doprowadź do tego, aby uczniowie pracowali
 •      udzielaj informacji zwrotnej
 •      oceń pracę ucznia
 •      wzmacniaj zapamiętanie