Zajęcia sportowo-szermiercze w naszej szkole

Dzięki przychylności dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu w klasach I odbywają się zajęcia sportowo-szermiercze. Wszystko odbywa się w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Szermierczego i UKS 35 Bielawy Toruń, pod okiem trenera Aleksandra Borkowskiego.

Zajęcia szermiercze to świetna zabawa i nauka szermierki na wesoło w celu rozwoju psychofizycznego dziecka, a zarazem promocja szermierki w Toruniu. W programie udział biorą dzieci z klasy 1b i 3c SP nr 28.

Na zdjęciach dzieci z klasy 1.