Opłata za obiady i zasady ich regulowania

UWAGA!

Wpłaty za obiady dokonywane są tylko i wyłącznie na rachunek bankowy:

05116022020000000367596376

 W tytule wpłaty należy umieścić:

Opłata za obiady za m-c ….(odpowiednio)

Nazwisko i imię dziecka

Klasa dziecka

Za m-c PAŹDZIERNIK 2020 r. wpłaty należy uiścić

w dniach 19 – 25.09.2020 r.

w kwocie 84,00 zł 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu informuje, że cena wyżywienia dla oddziału przedszkolnego
i zerówki 
od 1 września 2020 r. będzie wynosić 6,00 zł

Kwota dla oddziału przedszkolnego za miesiąc październik wynosi 132 zł.

Podstawą korzystania ze stołówki jest posiadanie „KARTECZKI OBIADOWEJ”, którą uczeń otrzymuje od pani intendentki po tym, jak opłata za obiady zostanie przelana na konto szkoły.