„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

W naszej szkole, cały miesiąc luty, obchodziliśmy „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieciowych. Podejmowaliśmy takie tematy jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia. Zwracaliśmy uwagę jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka w Internecie. Przybliżyliśmy zalety i zagrożenia korzystania ze światowej sieci, dowiedzieliśmy się, gdzie szukać pomoc w razie niebezpieczeństwa.

W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursie „Bezpieczny Internet”, przeprowadzili wywiad z pracownikami szkoły nt. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”. Na zajęciach edukacyjnych w klasach młodszych odbyły się pogadanki na temat tolerancji i zrozumienia w sieci, pozytywnych zastosowań Internetu oraz zagrożeń, które niesie używanie komputera, a także sposobów ich rozpoznawania i ochrony przed wykorzystywaniem za pośrednictwem Internetu. Odbyła się prezentacja filmików tematycznych. Uczniowie  wykonali plakaty związane z bezpieczeństwem w sieci. Następnie plakaty zostały wywieszone na korytarzach naszej szkoły. Pani E. Aksamit przeprowadziła wraz z uczennicami kl. 4 zajęcia profilaktyczne na temat „Jak bezpiecznie czuć się w Internecie?” dla uczniów klasy 2b.

Ponadto uczniowie klas IV-VIII na lekcjach wychowawczych wypełniali zadania związane z wykorzystaniem komputera do kształtowania logicznego myślenia oraz wykonali plakaty promujące strony internetowe umożliwiające pogłębianie wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów i nie tylko. Wystawa prac, jest nadal do wglądu na korytarzach szkolnych. Po zakończeniu wystawy, w ramach konkursu, nagrodzimy najlepsze prace oceną z informatyki.

Cieszymy się, że w propagowanie bezpiecznego Internetu zaangażowali się nauczyciele i uczniowie całej szkoły. Dzięki plakatom wspólnie pogłębiliśmy wiedzę, jak mądrze korzystać z Internetu.

Patronat nad akcją w klasach I-III naszej szkoły objęła p. Magdalena Bartoszyńska wraz z wychowawcami.

Patronat nad akcją w szkole podstawowej objęła p. Violetta Katarzyńska wraz z wychowawcami klas.

Wszystkim zaangażowanym w akcję DBI serdecznie dziękujemy.