Międzynarodowy Dzień Białej Laski w klasie 1b

Klasa 1B aktywnie zaangażowała się w działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który przypada na dzień 16 października. Udało nam sie połączyć te działania z Toruńskim Tygodniem Tolerancji 2021. Dzieci zapoznały się wcześniej z lekturą Tomasza Małkowskiego pt. ,,O Kamilu, który patrzył rękami”, poznając w ten sposób niewidomego bohatera książki. Podczas wycieczki do Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu, dzieci osobiście przekonały się, z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące, niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Poznały sposoby wdrażania tych osób do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu spolecznycznym – język Braille’a, język migowy, techniczne rozwiązania do pracy na komputerze osób niepełnosprawnych fizycznie. Wielkie wrażenie zrobiła na dzieciach wystawa obrazów i rzeźb niepełnosprawnych artystów. Dla uczniów klasy 1B była to doskonała lekcja kształtowania wrażliwości, empatii i tolerancji.
wych. Beata Skubaczewska