PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ DBI W KLASIE 2c

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ DBI W KLASIE 2c

 

W klasie 2 c, cały miesiąc luty, obchodziliśmy „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieciowych. Podejmowaliśmy takie tematy jak cyberprzemoc, hejt. Zwracaliśmy uwagę jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka w Internecie. Przybliżyliśmy zalety i zagrożenia korzystania ze światowej sieci, dowiedzieliśmy się, gdzie szukać pomoc w razie niebezpieczeństwa.

W ramach akcji, na zajęciach edukacyjnych odbyły się pogadanki na temat tolerancji i zrozumienia w sieci, pozytywnych zastosowań Internetu oraz zagrożeń, które niesie używanie komputera, a także sposobów ich rozpoznawania i ochrony przed wykorzystywaniem za pośrednictwem Internetu. Odbyła się prezentacja filmików tematycznych. Uczniowie  wykonali plakaty związane z bezpieczeństwem w sieci.

Cieszymy się, że w propagowanie bezpiecznego Internetu zaangażowali się nauczyciele i uczniowie całej szkoły. Dzięki plakatom wspólnie pogłębiliśmy wiedzę, jak mądrze korzystać z Internetu.

M. Bartoszyńska