Akcja Samorządu Uczniowskiego na rzecz pomocy zwierzętom w schronisku

„Podziękowanie od schroniska zwierząt w Toruniu”. Zbieraliście, zaangażowaliście się bardzo, a teraz przyszedł czas na podziękowanie dla Was.

Dziękują Wam bardzo pracownicy schroniska oraz opiekunowie SU.