Propagowanie ekologicznego stylu życia przy pomocy nowoczesnych technologii.

W naszej szkole na lekcjach informatyki podejmujemy tematy związane z ekologią.
Uczniowie klas siódmych wykonali plakaty w programie Gimp pt. „Ziemia w twoich rękach”.
Plakaty skłaniały do dbałości o stan Ziemi i przypominały, że wszyscy są odpowiedzialni za dobrostan życia na naszej planecie.
Klasy szóste wykonały w tym półroczu grę w programie Scratch „Jak być bardziej eko”.
Gra miała na celu pokazanie jak segregować odpady oraz dbać o naszą planetę. Wszyscy wiemy, że recykling odpadów umożliwia ich ponowne wykorzystanie, ogranicza emisję szkodliwych gazów oraz wymaga mniejszego zużycia wody i energii, niż tworzenie nowych produktów. Recykling odpadów przyczynia się też do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wody, która w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów znajduje się na pierwszym miejscu. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Nie byłoby nas. Gdyby na ziemi zabrakło roślin zmniejszyłoby się stężenie tlenu, ponieważ rośliny nam dostarczają tlen pobierając również dwutlenek węgla. Dlatego tak ważne jest propagowanie działań  proekologicznych i uświadamianie młodzieży, że jest odpowiedzialna za planetę Ziemię.
Violetta Katarzyńska