Certyfikat dla Przedszkolaków

Dzieci z oddziału przedszkolnego przez cały rok brały udział w realizacji różnych akcji ekologicznych, które były elementem dużego projektu Ekokulturalne Przedszkole. Celami  głównymi tego projektu było:
  • poszerzanie świadomości ekologicznej;

  • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;


  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;


  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;


  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;


  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;


  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

  •  W ramach różnych działań dzieci wraz z rodzicami realizowały ekowyzwania: założyły „zielony kącik” oraz kącik makulatury, hotel dla owadów, ptasi bar, pożeracz nakrętek, drugie życie zimowych ubrań, poznały sposoby na oszczędzanie wody oraz zrealizowały ekowyzwanie „przystanek wędrującej książki” !! Na koniec  nasz oddział otrzymał CERTYFIKAT z czego jesteśmy bardzo dumni! Serdecznie dziękuję wszystkim Dzieciom i Rodzicom za aktywny udział w tym projekcie. Pani Magdalena Łuczyńska