Dnia Poczty u przedszkolaków

Z okazji Dnia Poczty przedszkolacy poznali „drogę listu”, dowiedzieli się na czym polega praca listonosza, jak należy adresować list i kto jest jego nadawcą, a kto odbiorcą. Przygotowane przez siebie koperty zaadresowali „Mama” (już te litery zostały poznane :)) i jako mali listonosze zabrali je do domu… Niektórzy z nich obiecali, że dostarczą je do skrzynek pocztowych. Ciekawe czy ta przesyłka dotarła?
Magdalena Łuczyńska