Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu

20 listopada jest Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. W związku z tym w grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia dydaktyczne dotyczące praw i obowiązków dziecka. Przedszkolaki dowiedziały się,  o istnieniu najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Najmłodsi dzielili się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu wśród dzieci oraz o tym, co może powodować, że mały człowiek jest smutny i co mu sprawia przykrość. Najważniejszym w poczuciu dzieci prawem jest prawo do miłości. O nim dzieci wypowiadały się najczęściej. Uznały, że niezbędne do życia jest posiadanie rodziny i bycie kochanym przez rodziców i bliskich.

Dzieci wiedzą już, że mają prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Podsumowaniem zajęć było wykonanie wspólnego plakatu „Każde dziecko ma prawo do…” Pracując w małych zespołach, dzieci ustalały, jakie prawo wydaje im się ważne, a następnie wykonywały obrazki ilustrujące to prawo.

Katarzyna Daniszewska