Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi był kolejną okazją do wspólnych działań świetlicy i oddziału przedszkolnego. Celem było promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. W ramach zajęć  tematycznych grupy (zarówno przedszkolaki jak i świetliczaki) robiły różne zadania, zabawy oraz oglądały filmy przygotowane przez panie nauczycielki. Na koniec wspólnymi siłami wszystkich dzieci powstał plakat.