E-TWINNIG

E-TWINNING W NASZEJ SZKOLE

Rozwój nowoczesnej technologii stawia przed edukacją nowe wyzwania. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół. Za pomocą mediów elektronicznych łączą się ze sobą nauczyciele i uczniowie z całego kontynentu, tworząc w ten sposób nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół. Tematyka projektów realizowanych w ramach eTwinning nawiązuje do podstawy programowej. Udział w programie pozwala pracować z dziećmi metodą projektu, czyli pracy uczniów w zespole międzynarodowym w celu rozwiązanie konkretnego problemu. Dzięki eTwinning uczniowie chętnie i szybko uczą się języków oraz doskonalą umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Poprzez zabawę zdobywają na zajęciach wiedzę z danego przedmiotu, o innych kulturach.

eTwinning motywuje do nauki i otwiera uczniów, nauczycieli na Europę.